woensdag , 24 april 2024
Congres D66

D66 congres Leeuwarden: motie Lelystad Airport aangenomen

Leeuwarden, 18 november 2017 – Dat de luchtvaart, met name de uitbreiding van Lelystad Airport, de gemoederen bezighoudt is duidelijk. Zo bleek vandaag op het congres van de politieke partij D66, gehouden in het WTC te Leeuwarden. Tijdens het D66 congres is een motie aangenomen aangaande Lelystad Airport: eerst herindeling ven het luchtruim.

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden, constaterende dat:
– er veel verschillende actiegroepen zijn die omwille van de overlast strijden voor hogere vliegroutes en ontevreden zijn over de transparantie van het proces;
– oud-staatssecretaris Dijksma op 17 oktober 2017 heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt in de MER;
– er diverse alternatieve routes door luchtvaartexperts zijn aangereikt, waar niet op ingegaan is;
– er op 26 oktober 2017 een nieuw kabinet is beëdigd met een nieuw ministerie van I&W;
– de staatssecretaris van het ministerie van I&W van D66-huize is;
– op 2 november 2017 de internetconsultatie over Lelystad Airport is gesloten;
– er ruim 6.500 reacties zijn ingediend op de internetconsultatie van ministerie van I&W;
– er op korte termijn een Kamerdebat plaatsvindt waar de internetconsultatie een belangrijke rol in zal moeten spelen;

overwegende dat:
– fracties van D66 uit Noord(oost) Nederland hun zorgen hebben geuit richting de fractie van de Tweede Kamer;
– D66 streeft naar een transparante overheid en daar in dit proces geen sprake van is;
– D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur;
– het paracentrum Teuge door de huidige routes zal moeten sluiten en daardoor luchthaven Teuge een exploitatierisico loopt;
– de motie in de Tweede Kamer van Kamerlid Jetten van 4 oktober 2017, waarin verzocht wordt om een spoedige herindeling, niet ver genoeg gaat om overlast zoveel mogelijk te beperken;
– er twaalf fracties zijn die deze motie steunen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
– om er voor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze
– dat overlast tot een minimum is beperkt;

Bron en foto: D66

Link:
congres.d66.nl/moties-amendementen/lelystad-airport