woensdag , 29 mei 2024
Lelystad Airport

Plan Lelystad Airport blijft voorlopig overeind

Den Haag, 20 december 2017 – Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil alles op alles zetten om Lelystad Airport per 1 april 2019 open te stellen. Daarvoor is een zorgvuldig proces in dialoog met alle betrokkenen nodig, benadrukt zij.

Lelystad Airport moet opengaan voor vakantievluchten binnen Europa. Daarmee kan Schiphol, dat tegen zijn grenzen aanloopt, worden ontlast. Maar door een reeks fouten in het besluitvormingsproces twijfelt een groot deel van de Kamer over de haalbaarheid van die beoogde datum voor opening van de luchthaven op 1 april 2019.

In de milieueffectrapportage is uitgegaan van onjuiste informatie, bijvoorbeeld een heringedeeld luchtruim. Zonder zo’n herindeling moeten vliegtuigen van en naar Lelystad over een flinke afstand laag vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet in de weg te zitten. Daardoor zullen veel meer mensen overlast ervaren.

Een herziening van het luchtruim verwacht Van Nieuwenhuizen niet voor 2023. Als tussentijds deeloplossingen mogelijk blijven, dan zal ik die zeker overwegen, zegt de minister.

Er zijn grote fouten gemaakt in de communicatie, erkent Van Nieuwenhuizen. Zij zegt toe dat zij daarin verbetering zal aanbrengen, steeds luisterend naar de adviezen van bewoners.

Laat Schiphol gewoon meer groeien, adviseert Dion Graus (PVV), want dan hoeft Lelystad Airport helemaal niet gebruikt te worden. Volgens Lammert van Raan (PvD) ligt de echte oplossing in een krimp van de luchtvaart. Ook Suzanne Kröger (DL) vindt dat de groei van het vliegverkeer haaks staat op het Parijse klimaatakkoord.

De Kamer stemt 21 december over de bij het debat van dinsdag 19 december ingediende moties.