dinsdag , 28 mei 2024
Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport vliegt 30 mei

Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport vliegt 30 mei

Op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur (met uitloop naar 21.30 uur) vindt de belevingsvlucht van de vliegroutes Lelystad Airport plaats. Bewoners en andere betrokkenen uitten in het najaar van 2017 de wens een belevingsvlucht op de vliegroutes uit te voeren. Met een regiegroep heeft in een aantal bijeenkomsten afstemming plaats gevonden over de wijze waarop de belevingsvlucht zal worden uitgevoerd, de beleving van omwonenden en recreanten wordt uit gevraagd en het geluid wordt op een aantal punten gemeten.

Het doel van de belevingsvlucht, die wordt gefaciliteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is dat bewoners en recreanten van de gebieden onder de vliegroutes Lelystad Airport het geluid van een vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. Uitgangspunt is dat de belevingsvlucht in principe alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad een keer vliegt. Delen van de routes overlappen en daarom kan het voorkomen dat enkele punten vaker overvlogen worden.

Belevingsvlucht volgen
De route wordt via www.belevingsvlucht.nl vooraf bekend gemaakt, inclusief de verwachte tijdsblokken van overvliegen per gebied. De te verwachten tijdsblokken zijn afhankelijk van de daadwerkelijke vertrektijd en het baangebruik op Schiphol.

Op www.belevingsvlucht.nl kunt u via Flightradar24 de vlucht ‘real time’ volgen via internet. Er wordt een link aangeboden waarmee de website van Flightradar24 wordt geladen en het vliegtuig van de belevingsvlucht automatisch gefilterd is van alle andere vliegtuigen. Ook de app van Flightradar24 kan gebruikt worden om de vlucht te volgen.

Op zowel de website van Flightradar24 als in de app (voor iOS en Android) kan iedereen ook zelf het vliegtuig van de belevingsvlucht opzoeken en filteren van alle andere vliegtuigen. Het vluchtnummer is HV051 (callsign TRA51). Als u in de app de zogenoemde ‘alert’ voor ‘featured flights’ aanzet, krijgt u via de Flightradar app een notificatie op het moment dat de vlucht start.

Doorgeven beleving
Tijdens en kort na de belevingsvlucht kunnen inwoners en recreanten onder de vliegroutes hun ervaringen online doorgeven via een link op de website www.belevingsvlucht.nl. Deze online vragenlijst wordt uitgevoerd door Motivaction. De eerste resultaten worden snel na de belevingsvlucht bekend gemaakt.

Meetpunten
De belevingsvlucht is bedoeld om eenmalig het geluid van een representatief vliegtuig te laten horen. Munisense, het bureau dat de geluidmetingen gaat uitvoeren, gaat op 11 locaties meten. De resultaten van deze metingen kun je bekijken via een link op www.belevingsvlucht.nl. Daar worden de meetresultaten van de vaste meetpunten van Sensornet rondom het vliegveld aan toegevoegd. Op basis van de eenmalige vlucht kunnen geen statistische gegevens worden verzameld. Met de metingen kunnen ook geen berekende waarden worden geverifieerd. Op de kaart hieronder staan de locaties van de meetpunten (bij benadering).

Vluchtschema per segment
Er worden zeven segmenten gevlogen. Per segment is een kaartje opgenomen.

Landen en starten
De belevingsvlucht kan nog niet landen op de luchthaven Lelystad, omdat de verlengde baan nog niet geschikt is om een type Boeing 737 te faciliteren. Zo ontbreken de vereiste baanmarkeringen nog en is er nog geen luchtverkeersleiding op Lelystad Airport.

Het toestel zal op een hoogte van 600 meter horizontaal overvliegen, zonder het landingsgestel te laten zakken. Het ministerie en de regiegroep onderkennen dat de vlucht daarmee voor mensen tussen Dronten en de baan en Zeewolde en de baan, minder informatiewaarde heeft.

Bandbreedtes routes
De toegestane afwijking die vliegtuigen kunnen hebben, is ongeveer 1,8 km (1 nautische mijl) aan weerszijden van de gepubliceerde route. Dat betekent dat het vliegtuig zich in een bandbreedte van 3,6 km van de routelijn kan bevinden.

Operationele afwijkingen
Als zich tijdens de vlucht afwijkingen voordoen ten opzichte van het vluchtschema, dan zal dit worden gedocumenteerd en in de evaluatie worden toegelicht.

Gewicht van het vliegtuig
Vanwege het specifieke karakter van de vlucht kunnen er geen passagiers en vracht mee. Het gewicht wordt deels gecompenseerd door extra brandstof. Het gewicht van het vliegtuig heeft invloed op de klimsnelheid en -helling van de vlucht. Omdat tijdens een enkele vlucht zowel de aankomst- als vertrekroutes gevlogen gaan worden, is het vliegtuiggewicht niet representatief voor alle fases van een normale vlucht.

Vervolg
Na de belevingsvlucht op 30 mei zullen de resultaten van de metingen en de beleving van de inwoners gedeeld worden met het publiek op www.belevingsvlucht.nl. Op 11 juni vindt een evaluatie van de belevingsvlucht plaats met de regiegroep. De voorzitter van de regiegroep biedt voor het zomerreces de eindevaluatie aan het ministerie aan.

Bron: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat