dinsdag , 28 mei 2024

Twente zet als eerste de stap om gebruik van drones in luchtruim te reguleren

Lokale industrie, kennisinstellingen en overheden in Oost-Nederland bereiden zich voor op het groeiende belang van onbemande systemen voor onze maatschappij en economie. De werkelijke groei van het aantal professionele toepassingen van drones zal pas tot stand komen als niet alleen de technische en juridische obstakels zijn weggenomen, maar ook de maatschappij overtuigd is van nut én veiligheid. Vanaf 10 juli zal Space53, samen met partner Drone Flight Company gaan testen en experimenteren met UTM (UAS traffic management) oplossingen van AirMap. Aanvullend zal het DJI Aeroscope systeem worden gebruikt als een betrouwbare en onafhankelijke methode om drones binnen het Space53 luchtruim te identificeren.

Drones en andere onbemande systemen gaan een grote invloed hebben op onze maatschappij en op hoe onze omgeving eruitziet. Binnen enkele jaren zullen naar verwachting minimaal een half miljoen drones boven Europa professionele taken uitvoeren, naast de vele miljoenen drones waarmee particulieren vliegen om bijvoorbeeld te filmen of fotograferen.

Drones zijn niet meer weg te denken en vrijwel dagelijks wordt een nieuwe toepassing gepresenteerd. Om misbruik te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, moeten bepaalde overwegingen worden gemaakt. Om drones veilig in onze samenleving te integreren, is het belangrijk dat:

  • We het gebruik kunnen reguleren en monitoren
  • Dronegebruikers goed zijn opgeleid voor het doel van hun vlucht
  • Drones kunnen worden geïdentificeerd
  • Verzekering en aansprakelijkheid correct zijn geregeld
  • Droneoperaties voldoen aan de huidige regelgeving en beleidsregels

Door het gecombineerde gebruik van drone-identificatiesystemen en afzonderlijke hulpmiddelen voor luchtruimbeheer van DJI Aeroscope, AirMap en AirHub, kunnen steden, luchtvaartautoriteiten en handhavers eenvoudig onderscheid maken tussen toegestane en ongewenste activiteiten, zodat dronevluchten veilig kunnen worden gecontroleerd en snel kunnen worden geautoriseerd.

Aanmelden en monitoren dronevluchten
AirMap-UTM ontwikkelt samen met Space53 een eenvoudig proces voor het aanmelden en monitoren van dronevluchten in het lokale luchtruim. Het AirMap UTM Dashboard biedt luchtruimcontrollers, lokale gemeenteambtenaren en managers van kritieke infrastructuur digitale hulpmiddelen en services, zoals autorisatie voor het beheer van lokale drone-activiteiten.

“AirMap werkt samen met burgerluchtvaartautoriteiten, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, lokale ambtenaren en openbaar veiligheidspersoneel om drone-operaties zo veilig en efficiënt mogelijk te maken”, aldus Ben Marcus, medeoprichter en voorzitter van AirMap. “We zijn verheugd dat onze samenwerking met Space53 en DJI er toe leidt dat we de voordelen van UTM naar Nederland uit kunnen breiden.”

Identificatie drones
Het AeroScope-systeem, ontwikkeld door DJI, kan drones actief identificeren en volgen. Op basis van deze informatie kunnen, indien nodig, extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Space53 pionier in onbemand luchtverkeersbeheer om innovatief drone-gebruik te versnellen
Met onze tests en experimenten willen we bepalen welke bijdragen deze instrumenten kunnen leveren aan het veilig en efficiënt gebruiken van het luchtruim door drones. Hiermee loopt Space53 vooruit op de maatregelen die de Nederlandse luchtvaartautoriteiten willen gaan treffen voor het toekomstige beheer van het luchtruim. De samenwerking van Space53 met de toonaangevende marktpartijen ondersteunt deze maatregelen en bevordert de ontwikkeling van de technologie en voorlichting die nodig zijn om grootschalig commercieel dronegebruik te realiseren.

Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede:
“In Enschede en Twente willen we vooroplopen op het vlak van innovatie en onbemande systemen. Veiligheid in en om de stad is daarbij uiteraard een belangrijk aspect. Ik juich het daarom toe dat Space53 gaat experimenteren met maatregelen om het luchtruim veilig te houden. Wij zien de vele mogelijke toepassingen van drones in onze maatschappij, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de risico’s van kwaadwillend of ondeskundig gebruik.”