donderdag , 25 juli 2024
TUI reikt duurzaam toerisme scriptieprijs uit

TUI reikt duurzaam toerisme scriptieprijs uit

Samantha Boom is de winnares van de TUI-CELTH Sustainable Tourism Thesis Award. Deze prijs werd donderdag 27 september, tijdens het World Tourism Event in Nijmegen toegekend aan de beste duurzaam toerisme scriptie van Nederland.

Verschillende hogescholen in Nederland selecteerden hun beste scripties op het gebied van duurzaam toerisme. Hieruit zijn uiteindelijk drie scripties door een vakjury beoordeeld. De scriptie van Samantha, waarin zij verschillende perspectieven op duurzaam stedelijk toerisme ontwikkelde, kwam hierbij als winnaar uit de bus. Ze heeft hiermee een award en een reischeque van 1.000 euro gewonnen.

Uitdagend, complex en actueel
De jury beschreef de winnende scriptie als een uitdagend, complex en zeer actueel onderwerp. Het belang voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme komt duidelijk naar voren waarbij de meningen van diverse belanghebbenden grondig werden onderzocht en geanalyseerd.

Relevant onderzoek
Melvin Mak, Manager Sustainability TUI Benelux: “Samantha heeft met haar onderzoek een waardevolle bijdrage geleverd aan het Smart City Hospitality project. De complexiteit samen met het actuele onderwerp maken het onderzoek vooral heel relevant. De richtlijnen en hulpmiddelen die in het project zijn ontwikkeld kunnen steden daadwerkelijk helpen oplossingen te vinden voor problemen die optreden als gevolg van het toerisme.”

Frans Melissen, Professor of Sustainable Experience Design van de Breda University of Applied Sciences voegt daar aan toe: “SCITHOS is een project dat beleidsmakers en andere stakeholders probeert te helpen met het bepalen van slimme strategieën om de negatieve gevolgen van toerisme te tackelen, zonder de positieve impact te verliezen. Samantha’s onderzoek laat heel goed zien dat je dit niet kunt doen zonder rekening te houden met de persoonlijke wereldbeelden van de verschillende stakeholders. Haar onderzoek heeft een cruciale rol gespeeld in de keuze om binnen het SCITHOS project manieren te creëren waarmee verschillende stakeholders samen op een zinnige manier over deze strategieën kunnen nadenken, zonder te verzanden in spraakverwarringen, algemeenheden en zinloze compromissen.”