woensdag , 22 mei 2024
Lelystad Airport

Nieuwe verkeersregel Lelystad Airport

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een verkeersverdelingsregel voor tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA). Met deze verkeersverdelingsregel wil het ministerie de internationale netwerk- en hubfunctie van AAS maximaal ondersteunen. In deze consultatie wordt een herziene conceptversie van de verkeersverdelingsregel voorgelegd.

Link:
Internetconsultatie (Herzien concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol en Lelystad Airport)