zaterdag , 18 mei 2024

Joost Meijs benoemd tot CEO Queen Beatrix International Airport Aruba

Joost Meijs, algemeen directeur Eindhoven Airport, start per 1 september 2019 voor de Schiphol Groep als CEO bij de Queen Beatrix International Airport op Aruba. Meijs volgt daarmee James Fazio op die sinds 2014 deze rol vervult. Naast de dagelijkse leiding zal Meijs zich gaan richten op de ontwikkeling van het management en de organisatie, het onderhouden van de contacten met externe stakeholders en de verbetering van de luchthaven waar de komende vijf jaar voor 300 miljoen US dollar wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport beraadt zich de komende tijd over zijn opvolging.

Bij zijn vertrek is Meijs dertien jaar werkzaam bij Eindhoven Airport. Hij begon op 1 maart 2006 als directeur Commercial Services & PR. Na een korte periode als adjunct-directeur werd hij op 1 oktober 2008 algemeen directeur/CEO van de luchthaven. Gedurende zijn carrière bij Eindhoven Airport heeft de luchthaven zich ontwikkeld van ruim 1 miljoen passagiers in 2006 naar, naar verwachting, ruim 6,5 miljoen passagiers in 2019. De tweede luchthaven van Nederland biedt directe verbindingen naar meer dan 80 bestemmingen binnen en buiten Europa.

Infrastructureel is de luchthaven aanzienlijk uitgebreid. Zo werden in 2013 een hotel (eigendom van Eindhoven Airport) en een uitbreiding van de terminal aan land- en luchtzijde opgeleverd. In 2016 werd een geheel nieuwe bagagehal in gebruik genomen. Als onderdeel van de realisatie van de Eindhoven Airport Boulevard, naar verwachting gereed in 2020, wordt in oktober de herbouwde parkeergarage geopend. Na een periode van snelle kwantitatieve groei kondigde de luchthaven eind 2018 een koerswijziging aan naar een meer op kwaliteit gerichte ontwikkeling. Deze strategie is erop gericht dat Eindhoven Airport in de volgende tien jaar nadrukkelijk bijdraagt aan een duurzame samenleving die aansluiting houdt bij de regionale Brainportontwikkelingen.

Meijs: “Ik ben enorm trots op de collectieve prestaties door de collega’s in de afgelopen jaren. Ik weet dat we veel van elkaar hebben gevraagd om dit allemaal neer te zetten. Dit uitstekende team heeft gezorgd voor het succes van Eindhoven Airport. Ik ben zeer dankbaar dat ik in dit team een rol heb mogen vervullen.”

Bert van de Els, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Het ontwikkelen van een luchthaven in een dichtbevolkt land als Nederland, met vele meningen en belangen, is een complexe zoektocht naar de juiste balans. Wij bedanken Joost en z’n team die dit op een uitstekende wijze doen. Er is in onze Brainportregio in relatief korte tijd een solide en volwassen luchthaven ontstaan die een belangrijke bijdrage levert aan het woon- en vestigingsklimaat.”

Joost Meijs: “Ik heb met veel plezier leiding gegeven aan dit bijzondere bedrijf waar publieke en private partijen samen komen. Het zo goed mogelijk dichter bij elkaar brengen van op het oog tegengestelde belangen heeft me van het begin tot het einde enorm geïnspireerd. Tegelijkertijd zie ik enorm uit een bijdrage te gaan leveren aan de successen van de internationale luchthaven van Aruba en ben erg onder de indruk van alles wat daar al bereikt is door James Fazio en zijn team.”