woensdag , 22 mei 2024
KLM

Bonden beëindigen onverwacht vroegtijdig cao-overleg

De bonden en KLM hebben vandaag opnieuw met elkaar gesproken over de nieuwe cao’s voor cockpit, cabine- en grondpersoneel. Om tot een cao akkoord te komen, stond er een tweedaagse onderhandelingssessie gepland. Echter, bonden hebben onverwachts halverwege de eerste onderhandelingsdag de stekker uit het overleg getrokken.

De afgelopen periode hebben zowel de bonden als KLM elkaar voorstellen gedaan. KLM heeft concrete voorstellen gedaan in reactie op de voor bonden belangrijke inhoudelijke voorstellen en heeft een loonbod neergelegd met een loonsverhoging die uitkomt boven inflatieniveau. Tot verbijstering van KLM hebben bonden in de vorm van een mededeling het cao overleg beëindigd vanwege een naar hun zeggen ‘onoverbrugbaar verschil’.

Voorbereiden op de toekomst

KLM heeft bonden aan de start van de onderhandelingen begin mei een toelichting gegeven op de ongunstige marktontwikkelingen en de gevolgen die hiervan zichtbaar beginnen te worden in de KLM resultaten. De resultaten staan onder druk. Dat maakt noodzakelijk dat er in deze tijd verantwoorde keuzes worden gemaakt. KLM kan en wil de ogen niet sluiten voor de huidige ontwikkelingen.

KLM voorstel

KLM heeft concrete voorstellen gedaan in reactie op de voor bonden belangrijke inhoudelijke voorstellen. Daarnaast heeft KLM een loonbod gedaan dat recht doet aan zowel het bedrijf als de medewerkers. KLM stelt een cao voor met een looptijd van 20 maanden waarbij de lonen in totaal structureel 2,25% worden verhoogd met eenmalige uitkeringen ter hoogte van 3,7%. Dit komt bovenop de structurele loonsverhoging van 1% die per 1 februari jongstleden al is gegeven en de winstdeling van bijna 14% over 2018 die in april jl. is uitgekeerd.

KLM is teleurgesteld over de mededeling van de bonden dat zij het overleg niet willen vervolgen. Dit is wat KLM betreft zowel onnodig als onbegrijpelijk. KLM is en blijft uiteraard beschikbaar voor overleg.