zondag , 14 juli 2024

Bezwaar invoering luchtverkeersleiding Lelystad

Per 7 november 2019 gaat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) diensten leveren op Lelystad Airport. Hierover informeerde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer onlangs.

Bezwaar NACA, KNVvL en AOPA

De KNVvL, de Aircraft Owners and Pilots Association Netherlands (AOPA) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA) hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen invoering van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport.

Wat zijn de gevolgen van het ministeriële besluit?

Het besluit houdt in dat er luchtverkeersleiders actief zijn vanaf Lelystad Airport en dat het luchtverkeer in de nieuwe controlzone (CTR) door hen afgehandeld wordt. De CTR zorgt direct voor een beperkende regel: er mogen zich niet meer dan zes toestellen tegelijkertijd in bevinden.

Ook heeft de introductie van verkeersleiding diensten verstrekkende gevolgen voor het bijbehorende luchtruim (TMA) dat zich over een groot deel van oostelijk Nederland uitstrekt. Met name het ongemotoriseerde luchtverkeer ondervindt hiervan zeer ernstige beperkingen.

Waar altijd door het ministerie gesproken is dat er in het oosten van Nederland voldoende luchtruim ter beschikking zou zijn voor de algemene luchtvaart, wordt er nu circa de helft van het beschikbare luchtruim beperkt. Terwijl daar nu zeker, maar ook in de toekomst, geen operationele noodzaak voor is.

Het gemak waarmee het ministerie deze maatregel neemt is stuitend. Het is immers al vanaf de eerste gedachte over Lelystad Airport bekend dat het huidige luchtruim ongeschikt is om het verkeer van Lelystad in te passen. Om dan nu al een ongeschikt luchtruim met enorme beperkingen voor de algemene luchtvaart in te stellen zonder dat een openingsdatum van het vliegveld voor groothandelsverkeer bekend is, is onbegrijpelijk.

Waartegen is precies bezwaar ingediend?

Het bezwaar is gebaseerd op het feit dat de operationele noodzaak om luchtverkeersleiding in te voeren ontbreekt. De luchthaven is immers voorlopig nog niet geopend voor groothandelsverkeer. Met ruim 103.000 vliegbewegingen verwerkt in 2018 is bewezen dat de luchthaven prima zonder luchtverkeersleiding kan. Het instellen van luchtverkeersleiding zal leiden tot flinke operationele beperkingen terwijl -naar wij vrezen- de kosten voor met name de ‘vaste’ gebruikers aanmerkelijk zullen stijgen als gevolg van de heffing van ‘terminal air navigation charges’.

Tevens is gezamenlijk bezwaar ingediend over de toegangsbeperking tot grote delen van het Nederlandse luchtruim voor de algemene luchtvaart. Om luchtruim te beperken voor het op peil houden van de bekwaamheid van luchtverkeersleiders, is geen goede manier van handelen. De voorzieningen in het trainingscentrum op Schiphol-Oost zijn naar onze mening de beste wijze om deze bekwaamheid te onderhouden. Beter dan in de werkelijkheid kunnen daar immers bijvoorbeeld noodsituaties of bijzondere weersomstandigheden worden nagebootst in de simulator. Daarnaast is er behoefte aan verkeersleiding op Beek, Groningen en bij Dutch Mil.

Vervolg

Inmiddels hebben de eerste gesprekken met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) plaatsgevonden en is er een lijst met aandachtspunten opgesteld. Bij deze punten zullen mitigerende maatregelen gezocht worden zodat de impact voor nu, en in de toekomst zo ver mogelijk geminimaliseerd wordt.

Hoewel we er vertrouwen in hebben dat deze maatregelen leiden tot beperking van de problematiek, zal het toch een grote impact hebben op de algemene luchtvaart.

Link:
Brief GA sector invoering luchtverkeersleiding Lelystad