woensdag , 22 mei 2024

Invoering luchtverkeersleiding op Lelystad Airport

Vanaf 7 november 2019 is er luchtverkeersleiding op Lelystad Airport en is de luchthaven een gecontroleerd vliegveld. Dat heeft gevolgen voor iedereen die van of naar Lelystad vliegt óf Lelystad passeert.

De invoering van luchtverkeersleiding gaat gepaard met wijzigingen in vliegprocedures, -routes en luchtruimstructuur op en rond Lelystad Airport. Op www.lvnl.nl/lelystad vindt u meer informatie over VFR- en IFR-vliegen op Lelystad Airport evenals de wijzigingen in de luchtruimstructuur. Raadpleeg altijd de AIS-publicaties van LVNL en informatie van de luchthaven ter voorbereiding van uw vlucht.

LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport. De inregelperiode die vanaf 7 november start, is noodzakelijk om een veilige transitie naar handelsverkeer mogelijk te maken. Het handelsverkeer kan pas gebruik maken van Lelystad Airport als de minister van Infrastructuur en Waterstaat daar een besluit over heeft genomen. Tijdens de inregelperiode doen zowel de luchtverkeersleiding als de huidige gebruikers van de luchthaven praktijkervaring op met de wijzigingen in procedures en systemen.