zondag , 24 september 2023

Samenwerking LVNL en ILT voor tegengaan  luchtruimschendingen

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben aangekondigd dat ze gaan samenwerken om luchtruimschendingen in het Nederlandse luchtruim aan te pakken. Deze maatregel is gericht op het verminderen van het aanzienlijke aantal schendingen door de general aviation, oftewel de kleine luchtvaart.

Deze nieuwe samenwerking stelt de ILT in staat om registraties te delen van luchtvaartuigen die inbreuk maken op het luchtruim. Voorheen kon de ILT dit niet effectief onderzoeken. Na een luchtruimschending zal LVNL de oorzaken onderzoeken en indien mogelijk zelfs de gezagvoerder interviewen. De inspectie zal contact opnemen met de eigenaren van de betrokken luchtvaartuigen, zoals geregistreerd in het Luchtvaartuigregister. Op verzoek kan de ILT ook aanvullende informatie ontvangen, zoals radarbeelden van LVNL. Deze samenwerking is onderdeel van de Taskforce airspace infringements, waarin verschillende instanties, waaronder de ILT, LVNL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Militaire Luchtvaart Autoriteit, het Commando Luchtstrijdkrachten van Defensie, en vertegenwoordigers van de kleine luchtvaart samenwerken.

Het doel van deze samenwerking is om het veiligheidsbewustzijn met betrekking tot luchtruimschendingen te vergroten en het aantal (ernstige) incidenten te verminderen. Als er vermoedens zijn van opzettelijk wangedrag, ernstige nalatigheid of herhaalde schendingen, kan de ILT handhavend optreden. De effectiviteit van deze samenwerking zal jaarlijks worden geëvalueerd.

De samenwerkingsovereenkomst regelt de uitwisseling van gegevens, de procedures voor gegevensuitwisseling, het gebruik van gegevens, de opslag ervan en de handhaving. Er wordt ook nadruk gelegd op het zorgvuldige omgaan met deze gegevens.

Daarnaast heeft de ILT onlangs een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) ingesteld voor het grootste deel van het luchtruim onder de Schiphol Terminal Control Area (TMA-1) om luchtruimschendingen tegen te gaan. Piloten die dit gebied binnenkomen, zijn verplicht om de transpondercode 7020 te gebruiken en de radiofrequentie 124.300 MHz van Amsterdam Information voortdurend te beluisteren. Deze maatregel is tot stand gekomen binnen de taskforce en heeft als doel om de veiligheid in het luchtruim te versterken.