zondag , 14 juli 2024

Samenwerking LVNL en ILT voor tegengaan  luchtruimschendingen

In een recente ontwikkeling hebben de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aangekondigd te gaan samenwerken om luchtruimschendingen in Nederland effectief aan te pakken. Deze stap is gericht op het verminderen van het aantal schendingen door de general aviation, een sector die de kleine luchtvaart omvat.

Samenwerking voor betere controle

Deze nieuwe samenwerking maakt het voor de ILT mogelijk om registraties te delen van luchtvaartuigen die het luchtruim schenden. Voorheen was het voor de ILT een uitdaging om dergelijke incidenten effectief te onderzoeken. Na een gemelde schending zal LVNL de oorzaken onderzoeken en kan de gezagvoerder worden geïnterviewd. De ILT zal vervolgens contact opnemen met de eigenaren van de betrokken luchtvaartuigen. Aanvullende informatie zoals radarbeelden van LVNL kan ook worden opgevraagd.

Taskforce voor luchtruimveiligheid

Deze samenwerking is onderdeel van de Taskforce airspace infringements, waarin diverse instanties zoals de ILT, LVNL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Militaire Luchtvaart Autoriteit, het Commando Luchtstrijdkrachten van Defensie, en vertegenwoordigers van de kleine luchtvaart actief zijn. Het doel van deze taskforce is het vergroten van veiligheidsbewustzijn rondom luchtruimschendingen en het verminderen van het aantal (ernstige) incidenten.

Handhaving en evaluatie

Bij vermoedens van opzettelijk wangedrag, ernstige nalatigheid of herhaalde schendingen kan de ILT handhavend optreden. De effectiviteit van deze samenwerking zal jaarlijks worden beoordeeld. De overeenkomst regelt onder meer de uitwisseling en het gebruik van gegevens, de opslag ervan en de handhaving, met nadruk op zorgvuldige omgang met deze gegevens.

Nieuwe maatregelen in luchtruim

Onlangs heeft de ILT ook een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) ingesteld onder de Schiphol Terminal Control Area (TMA-1) om luchtruimschendingen verder te beperken. Piloten die dit gebied betreden, moeten de transpondercode 7020 gebruiken en continu de radiofrequentie 124.300 MHz van Amsterdam Information beluisteren. Deze maatregel is binnen de taskforce tot stand gekomen en dient ter versterking van de veiligheid in het luchtruim.