vrijdag , 24 mei 2024

Boeing, NASA en United Airlines onderzoeken voordelen van SAF met vliegtuigtests

Boeing, in samenwerking met NASA en United Airlines, zet een grote stap in de richting van duurzaamheid in de luchtvaart. Samen testen ze de effecten van duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) op vliegtuigstrepen en niet-koolstofemissies om de klimaatimpact gedurende de levenscyclus van de brandstof te verminderen.

De 737-10 ecoDemonstrator van Boeing, bestemd voor United Airlines, zal zowel op 100% SAF als op reguliere straalmotorbrandstof vliegen. Opmerkelijk hierbij is dat NASA’s DC-8 Airborne Science Lab de uitstoot direct in de lucht meet, terwijl satellieten de vorming van vliegtuigstrepen vastleggen.

Het hoofddoel? Begrijpen hoe geavanceerde brandstoffen en technologieën de opwarming van de aarde kunnen verminderen. Een bijzonder aandachtspunt is hoe SAF de vliegtuigstrepen beïnvloedt, gezien de mogelijke klimaatimpact.

Wereldenergie, gevestigd in Californië, levert de SAF. Ook krijgt het project steun van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA), GE Aerospace en het Duitse Aerospace Center (DLR).

Chris Raymond van Boeing zei over de samenwerking: “Deze research versterkt onze kennis over SAF, en ik geloof in een groenere toekomst voor de luchtvaart als we samenwerken.”

Ook Rich Wahls van NASA, Lauren Riley van United Airlines en Mohamed Ali van GE Aerospace benadrukten de waarde en het potentieel van deze gezamenlijke inspanning.

Eerdere tests wezen al uit: SAF kan emissies met maar liefst 85% verminderen gedurende zijn levensduur. En Boeing? Die zet de groene trend voort met de belofte om tegen 2030 vliegtuigen te leveren die volledig op SAF vliegen.

Kortom, met de 737-10 als het vlaggenschip, dat 20% minder brandstof verbruikt en uitstoot, zet Boeing grote stappen in duurzame luchtvaart.