woensdag , 22 mei 2024

Positief derde kwartaal voor KLM ondanks uitdagingen

KLM heeft in het derde kwartaal van 2023 een operationele winst van € 539 miljoen behaald, met een omzet van € 3,425 miljard. Dit is een significante stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel het totale aantal vluchten wereldwijd nog niet op het pre-coronaniveau is, is de vraag naar luchtvervoer nog steeds sterk. Deze combinatie van factoren heeft geleid tot het positieve financiële resultaat van het bedrijf.

Capaciteitsbeperkingen en klantenaantallen

Met een capaciteit die bijna 90% van het pre-coronaniveau bedraagt, heeft KLM in het derde kwartaal 8,4 miljoen mensen aan boord verwelkomd. Transavia droeg ook bij met 2,9 miljoen reizigers. De capaciteitsbeperkingen zijn voornamelijk het gevolg van een krappe arbeidsmarkt en vertragingen bij de levering van vliegtuigonderdelen.

Marjan Rintel, CEO van KLM, en Erik Swelheim, CFO van KLM, hebben beiden de prestaties en uitdagingen van het bedrijf toegelicht. Ze spraken over investeringen in milieuvriendelijkere toestellen en de noodzaak van een duidelijk en stabiel overheidsbeleid.

Financiële samenvatting

In de eerste negen maanden van 2023 bedroeg de operationele winst € 668 miljoen bij een omzet van € 9,058 miljard. Dit staat in contrast met de € 708 miljoen operationele winst en € 7,921 miljard omzet in dezelfde periode in 2022.

Air France-KLM groep

De Air France-KLM Groep als geheel heeft ook een sterke prestatie neergezet, met een toename van 7,6% in passagiersaantallen ten opzichte van vorig jaar. De groep heeft ook een definitieve overeenkomst getekend voor een quasi-equity financiering van € 1,3 miljard.

Toekomstplannen en strategie

Air France-KLM heeft ook haar intentie aangekondigd om een aandeel tot maximaal 19,9% te nemen in SAS AB, wat zou resulteren in een investering van USD 144,5 miljoen. Deze beweging is in lijn met de grotere strategie om hun voetafdruk in Scandinavische markten te vergroten.

Hoewel KLM en de Air France-KLM Groep nog enkele hobbels op de weg naar herstel tegenkomen, zoals een krappe arbeidsmarkt en leveringsproblemen, tonen de positieve resultaten van het derde kwartaal een veelbelovende toekomst. Het blijft echter van cruciaal belang dat er strak wordt gestuurd op kosten en efficiëntie om deze opwaartse trend voort te zetten.