zaterdag , 25 mei 2024

Polderbaan gesloten voor jaarlijks onderhoud

De Polderbaan, een essentiële start- en landingsbaan van Schiphol, zal van 6 tot en met 15 november niet beschikbaar zijn voor vliegverkeer vanwege het jaarlijkse onderhoud. Gedurende deze onderhoudsperiode zullen vluchten die normaal gebruikmaken van de Polderbaan worden omgeleid naar alternatieve banen zoals de Zwanenburgbaan of de Buitenveldertbaan, met name gedurende de nacht.

Onderhoud essentieel voor veiligheid

De reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn bedoeld om de banen in topconditie te houden. Bij de Polderbaan horen reparaties aan het asfalt, markeringen, en controles van de bekabeling en elektra. Daarnaast worden het afvoersysteem voor hemelwater en de verlichting onderhouden. Dit jaar is de onderhoudsperiode met één dag verlengd vanwege de noodzaak om de aanvliegverlichting te vernieuwen, na uitgebreide inspecties.

Beperkte inzetbaarheid Polderbaan na onderhoud

Na de onderhoudswerkzaamheden zal de Polderbaan niet direct inzetbaar zijn voor landingen bij slecht zicht. Dit komt door aanvullende werkzaamheden van de LVNL aan het landingssysteem en de daaropvolgende vereiste meetvluchten. Het systeem moet eerst 30 dagen zonder problemen functioneren om aan de internationale normen te voldoen.

Impact op vliegverkeer en omwonenden

De omleiding van vluchten naar de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan zal zorgen voor een toename van het aantal vliegbewegingen boven de gebieden die onder deze vliegroutes liggen. Schiphol heeft toegezegd de gemeenschap regelmatig te informeren over de vliegroutes en het gebruik van de banen.

Communicatie met omwonenden

Bewoners die vragen hebben over het vliegverkeer en baangebruik kunnen terecht bij BAS, het informatieloket voor omwonenden. Schiphol biedt ook via de Notifly-app real-time inzicht in de vliegbewegingen. Daarnaast worden omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen.

De sluiting van de Polderbaan voor onderhoud is een belangrijke maatregel voor de veiligheid van het luchtverkeer. Schiphol werkt nauw samen met bouwbedrijf Heijmans om de werkzaamheden efficiënt en met minimale hinder te voltooien. Het vliegveld streeft ernaar de overlast voor zowel reizigers als omwonenden zo klein mogelijk te houden.