woensdag , 22 mei 2024

Luchtvaartsector presenteert toekomstvisie

Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, de maakindustrie, brancheorganisaties en vakbonden in Nederland hebben vandaag een gezamenlijke toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. Deze visie bevat tien concrete commitments die gericht zijn op het creëren van een duurzamere luchtvaartsector.

Belang van luchtvaart benadrukt

De luchtvaart speelt een vitale rol in het verbinden van mensen, economieën en culturen. Het is essentieel voor het tijdig leveren van belangrijke goederen zoals medicijnen en vers voedsel. Tegelijkertijd wordt de impact van vliegen op het klimaat en de leefomgeving erkend, waardoor het zoeken naar een nieuwe balans noodzakelijk is.

Inzet op duurzaamheid en innovatie

De Nederlandse luchtvaartsector streeft naar een goede balans met de leefomgeving en wil koploper worden in de productie en het gebruik van duurzame brandstoffen. Daarnaast ligt de focus op het realiseren van klimaatdoelstellingen voor 2030 en het streven naar netto nul CO2-uitstoot in 2050. Innovaties zoals elektrisch vliegen en op waterstof worden versneld naar de markt gebracht.

Samenwerking als sleutel tot succes

Samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt gezien als cruciaal voor het realiseren van deze ambities. Verschillende leiders in de sector, zoals Henri Werij van de TU Delft, Michel Peters van het NLR, Marjan Rintel van KLM en anderen, benadrukken het belang van een gezamenlijke aanpak en de rol van de overheid hierin.