woensdag , 22 mei 2024

VNV verzet tegen eenpilootscockpits

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft op 5 februari vanuit Schiphol de campagne ‘Ikwilveiligvliegen.nl’ gelanceerd. Deze actie richt zich tegen de plannen van vliegtuigfabrikanten om voortaan slechts één piloot in de cockpit te plaatsen, bekend als Reduced Crew Operations (RCO). De beweging is een reactie op het voorstel om onbewezen technologie te gebruiken ter vervanging van een van de piloten, wat volgens de VNV een compromis vormt voor de veiligheid, ondanks mogelijke kostenbesparingen.

De essentie van twee piloten

Camiel Verhagen, voorzitter van de VNV, benadrukt het belang van twee piloten voor de veiligheid aan boord. Volgens hem is er geen bewijs dat het vervangen van een piloot door technologie de veiligheidsstandaarden verhoogt. Internationale studies en ervaringen tonen aan dat de menselijke factor – met eigenschappen zoals creativiteit en teamwerk – cruciaal is voor het handhaven van een hoge veiligheidsnorm in de luchtvaart.

Oproep tot actie

De campagne moedigt iedereen die de veiligheid in de luchtvaart hoog in het vaandel heeft staan aan om de petitie op ikwilveiligvliegen.nl te ondertekenen. Hiermee wil de VNV een sterk signaal afgeven aan zowel de vliegtuigbouwers als de Europese luchtvaartautoriteit dat veiligheid prioriteit moet hebben boven kostenbesparingen.

Risico’s van technologische vervanging

Verhagen wijst op de risico’s die gepaard gaan met het vervangen van een piloot door nieuwe, nog niet bewezen technologieën. In situaties waarin vluchten niet volgens plan verlopen of zich incidenten voordoen, bewijst de aanwezigheid van twee piloten zijn onmisbare waarde. De VNV stelt dat het verwijderen van een piloot uit de cockpit geen bestaand veiligheidsprobleem oplost, maar juist nieuwe risico’s introduceert.

Voorstellen van de VNV

De VNV doet een beroep op vliegtuigbouwers en luchtvaartautoriteiten om de veiligheid niet in gevaar te brengen en pleit voor:

  • Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de implicaties van het plan, inclusief medische en psychologische effecten.
  • Een grondige analyse van de kosten en baten van het verwijderen van een piloot.
  • Het introduceren van nieuwe technologieën alleen als deze de vliegveiligheid aantoonbaar verbeteren, en in aanvulling op het bestaande systeem van twee samenwerkende piloten.

Link: https://ikwilveiligvliegen.nl