donderdag , 23 mei 2024

TGB luchtruim Schiphol TMA-1 met een jaar verlengd

Het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB), ingesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het luchtruim onder de Schiphol Terminal Control Area 1 (TMA-1), is met een jaar verlengd. Deze maatregel, oorspronkelijk ingevoerd op 13 juli 2023, is nu van kracht tot en met 20 maart 2025. Binnen dit gebied zijn piloten verplicht de transpondercode 7020 te gebruiken en continu de radiofrequentie 124.300 MHz van Amsterdam Information te monitoren.

Doel van de maatregel

Het primaire doel van het TGB is het voorkomen van luchtruimschendingen. De ILT heeft deze restrictie ingevoerd op verzoek van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, evenals belangenverenigingen van de algemene luchtvaart zoals AOPA, KNVvL, en NACA.

Uitluisterplicht en veiligheid

De instelling van een Transponder Mandatory Zone (TMZ) met uitluisterplicht onder de TMA-1 zorgt ervoor dat Amsterdam Information direct contact kan opnemen met piloten die zonder toestemming een bepaald gebied betreden. Dit is essentieel voor het handhaven van de veiligheid in het luchtruim van en naar Schiphol, met name om het risico op botsingen en verstoringen van het luchtverkeer te minimaliseren.

Handhaving en uitzonderingen

De naleving van deze regels is verplicht. Overtredingen, zoals het niet voeren van de vereiste transpondercode of het niet kunnen maken van contact met Amsterdam Information, leiden tot handhavend optreden door de ILT en de Luchthavenpolitie. Er zijn echter uitzonderingen op de regel, zoals zweefvliegtuigen en bepaalde VFR-vluchten, die zijn vrijgesteld van deze verplichtingen.

Link: beschikking, low level TMZ met uitluisterplicht