zaterdag , 25 mei 2024

Regionale luchthavens houden zich aan geluidsnormen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bekendgemaakt dat regionale luchthavens zoals Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport in 2023 de vastgestelde geluidsgrenswaarden niet hebben overschreden. Deze resultaten komen naar voren uit de handhavingsrapportages die vandaag zijn gepubliceerd. Deze rapportages bevestigen dat de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zich aan de geldende regels en normen voor geluidsbeheersing hebben gehouden.

Handhavingsrapportages vrijgegeven

Bijzonder is dat ondanks de strikte regelgeving rondom nachtvluchten, uitzonderingen zoals vluchten van de traumahelikopter bij Lelystad Airport zijn toegestaan en binnen de gestelde normen vielen. Maastricht Aachen Airport, dat een periode gesloten was voor renovatie, heeft een aanzienlijke daling in het aantal vrachtvluchten ervaren, wat mede bijdroeg aan het naleven van de geluidsnormen.

Proactieve maatregelen en sancties

In Rotterdam The Hague Airport werd proactief ingegrepen om mogelijke overschrijdingen van geluidsgrenswaarden te voorkomen, onder meer door aanpassingen in het gebruik van traumahelikopters. De ILT heeft specifieke aandacht besteed aan nachtvluchten en in enkele gevallen waarschuwingen uitgedeeld en sancties opgelegd aan overtreders, zoals Transavia, om de naleving van de regels te waarborgen.

Minimale overlast door effectief toezicht

De inspanningen om overlast voor omwonenden te minimaliseren omvatten ook het monitoren van het gebruik van vertrekroutes, zodat vliegtuigen zo min mogelijk over bewoonde gebieden vliegen. Dit toezicht heeft geleid tot het naleven van de regels voor een veilige en verantwoorde vluchtuitvoering.

Toekomstige rapportage en verbeteringen

De resultaten van deze handhaving zullen ook worden opgenomen in de Staat van de Luchtvaart, die later dit jaar wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dit document zal een uitgebreider overzicht bieden van de prestaties en uitdagingen op het gebied van luchtvaart en geluidsbeheersing in Nederland.

Door deze ontwikkelingen wordt benadrukt hoe belangrijk het is voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen om binnen de gestelde milieunormen te opereren, niet alleen om aan de regelgeving te voldoen maar ook om de leefbaarheid voor omwonenden te waarborgen.