zaterdag , 25 mei 2024

Schiphol overschrijdt geluidsnormen in 2023

In 2023 heeft Schiphol de geluidsgrenswaarde bij handhavingspunt 25 (Uithoorn) met 19% overschreden. Deze overschrijding duidt op een mogelijke niet-naleving van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS), waardoor de leefbaarheid voor de omwonenden onder druk staat. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een onderzoek gestart naar deze overtreding en zal indien nodig handhavend optreden.

Overtreding baangebruik

Naast de geluidsoverschrijding is er ook een overtreding van de regels voor baangebruik geconstateerd. Dit benadrukt de noodzaak voor strikte handhaving van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) om de veiligheid en het welzijn van zowel de omgeving als de luchthavengebruikers te waarborgen.

Anticiperend handhaven

De ILT handhaaft anticiperend op basis van het NNHS, wat betekent dat er niet direct sancties worden opgelegd voor overschrijdingen die het resultaat zijn van het volgen van deze regels. Echter, de overtredingen in 2023 kunnen leiden tot een heroverweging van deze benadering.

Nachtvluchten en emissies

Het aantal nachtvluchten op Schiphol is gestegen met 3% ten opzichte van het vorige jaar, tot een totaal van 24.533 vluchten. Desondanks zijn de grenswaarden voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen niet overschreden, wat wijst op een effectieve controle van emissies.

Aanpak onnodig APU-gebruik

De ILT heeft actief gecontroleerd op het onnodig gebruik van Auxiliary Power Units (APU’s) om de emissies op de luchthaven te verminderen. Dit heeft geleid tot waarschuwingen aan luchtvaartmaatschappijen en zelfs lasten onder dwangsom voor KLM en Delta Air Lines om herhaling te voorkomen.

Toekomstige verbeteringen

De resultaten van het toezicht door de ILT zullen worden opgenomen in de Staat van de Luchtvaart, die inzicht zal geven in de uitdagingen en prestaties van Schiphol en andere luchthavens. Deze rapportage dient als basis voor verdere verbeteringen in het beheer van geluidsoverlast en veiligheid rondom Nederlandse luchthavens.