vrijdag , 24 mei 2024

F-16’s wisselen de wacht met F-35’s in Benelux

Sinds 1981 stonden Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen onafgebroken paraat voor de Quick Reaction Alert (QRA), een taak die ervoor zorgt dat ongeïdentificeerde vliegtuigen snel onderschept kunnen worden. Vandaag markeert het einde van dit tijdperk; de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het luchtruim van de Benelux is overgedragen aan twee Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen.

Een nieuwe fase in luchtruimbewaking

Voor QRA-missies staan altijd twee gevechtsvliegtuigen klaar om binnen enkele minuten te kunnen opstijgen en een ongeïdentificeerd vliegtuig te onderscheppen. Nederland en België nemen deze belangrijke taak afwisselend voor hun rekening, een systeem dat tot 9 mei door Nederlandse F-35’s wordt voortgezet, waarna België het stokje overneemt.

Laatste ‘scramble’ voor F-16

De overstap naar F-35’s symboliseert een nieuwe stap richting het definitieve afscheid van de F-16 binnen de Nederlandse defensie, die al geruime tijd wordt uitgefaseerd. Op Vliegbasis Volkel werd gisteren nog één keer een ‘scramble’ uitgevoerd met F-16’s, waarbij twee andere F-16’s dienstdeden als oefenvijanden.

Veranderingen voor de vliegers

Voor de vliegers verandert er operationeel weinig; zij blijven op dezelfde wijze paraat staan voor QRA-missies. “De randvoorwaarden blijven hetzelfde,” licht majoor Nick, plaatsvervangend hoofd operaties van het squadron, toe. “De F-35 is echter een moderner platform dat het werk vergemakkelijkt door langere vliegduur en betere sensoren.”

Controle over QRA

In Nederland ligt de controle over de QRA bij het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen. Zij zijn verantwoordelijk voor het alarmeren van de QRA bij potentiële dreigingen. De F-35’s, gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel, spelen een cruciale rol in het adequaat reageren op schendingen van het Benelux luchtruim.

In België wordt de inzet van de QRA gecoördineerd door het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De Europese luchtgevechtsleiding werkt nauw samen om tijdig te kunnen reageren op dreigingen vanuit de lucht, met Kleine-Brogel en Florennes als thuisbases voor de Belgische jachtvliegtuigen.

Deze overgang markeert niet alleen het einde van een tijdperk voor de Nederlandse F-16’s maar benadrukt ook de voortdurende ontwikkeling en modernisering van de luchtverdediging binnen de Benelux.