zaterdag , 25 mei 2024
Schiphol

Omstreden stikstofdeal voor Schiphol

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft, ondanks tegenadviezen van ambtenaren, de stikstofregels voor Schiphol versoepeld om de luchthaven een natuurvergunning te verlenen. Dit heeft krimp van de luchthaven voorkomen, zoals gerapporteerd door NRC. Deze stappen werden genomen ondanks de risico’s van juridische terugfluiting, zoals blijkt uit de vrijgegeven ministeriële stukken.

Reacties uit de politiek en samenleving

De kwestie heeft tot flinke discussies geleid, vooral in de Tweede Kamer, waar meerdere politici kritiek uitten op het gebruik van stikstofruimte van opgekochte boerderijen om de luchthaven draaiende te houden. Critici zoals Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment labelen de acties als illegaal en strijdig met Europese natuurwetgeving, wat de basis vormt voor mogelijke rechtszaken tegen het stikstofbeleid.

Potentiële juridische gevolgen

Deskundigen en milieuorganisaties vrezen dat de verleende vergunning niet zal standhouden bij rechterlijke toetsing. Dit kan leiden tot verdere juridische strijd en potentieel langdurige onzekerheid over de operationele status van Schiphol. Ondertussen blijft de luchthaven stikstofrechten opkopen om aan de vereisten te voldoen, wat leidt tot maatschappelijke onrust en kritiek op de eerlijkheid van het verdeelsysteem van stikstofruimte.

De handelwijze van de regering en de pogingen van Schiphol om de regels te omzeilen, plaatsen het Nederlandse stikstofbeleid opnieuw in het middelpunt van een milieudiscussie die de basisprincipes van juridische en bestuurlijke integriteit test. Dit dossier belicht de complexe balans tussen economische belangen en milieuverantwoordelijkheid in Nederland.