donderdag , 25 juli 2024

LVNL verlaagt vlieghoogte voor General Aviation

TCAS-meldingen zijn extra verstorend als toestellen naderen op de parallel gelegen Zwanenburgbaan en Polderbaan. Als een piloot die een landing inzet op de Polderbaan een verplichte kliminstructie krijgt van TCAS, door de nabijheid van bijvoorbeeld een sportvliegtuig, kan dat een TCAS-melding geven in de cockpit van een toestel dat de Zwanenburgbaan nadert. Dit kan ertoe leiden dat meerdere vliegtuigen moeten uitwijken. Dit verstoorde verkeersbeeld leidt tot extra werkdruk bij zowel de piloten als de luchtverkeersleiding. Per jaar zijn er gemiddeld zo’n 12 TCAS-meldingen in dit gebied ten noorden van Schiphol, wat de aanpassing van het luchtruim noodzakelijk maakt.

Wat zijn TCAS-meldingen?

In het Nederlandse luchtruim zijn twee soorten luchtvaart te onderscheiden: het commerciële verkeer dat begeleid wordt door luchtverkeersleiding en de kleine luchtvaart die op zicht vliegt. Het luchtruim was zo ontworpen dat deze twee soorten verkeer elkaar in de buurt van Schiphol verticaal tot 500 voet mochten naderen, wat leidde tot TCAS-meldingen bij landend verkeer naar Schiphol. Deze deden zich vooral voor in het luchtruim ten westen en noorden van de Schiphol CTR 2 (control zone), waar het landend verkeer naar de Polderbaan of Zwanenburgbaan op een hoogte van 2000 voet vliegt. Een klein toestel op 1500 voet hoogte kan dan voor een TCAS-melding zorgen in het op Schiphol naderende toestel. Bij die melding krijgt de piloot de verplichte kliminstructie, waardoor de nadering moet worden afgebroken en het vliegtuig na een omleiding opnieuw de nadering moet inzetten.

De maatregel

Uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) blijkt dat bij een verticale afstand van 700 voet of meer geen TCAS-RA-meldingen ontstaan. Met de verandering van de CTR 2 (control zone) ten noorden van Schiphol in een TMA 7 (Terminal Control Area), kan de kleine luchtvaart op een maximale hoogte van 1300 voet vliegen. Deze TMA 7 dekt het gebied waar de TCAS-meldingen zich het meest voordeden.

Nieuwe luchtruimindeling

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft per 13 juni het luchtruim rondom Schiphol aangepast om collision warnings te verminderen. General aviation mag nu ten noorden en westen van Schiphol niet hoger dan 1.300 ft (396 m) vliegen. Dit besluit is genomen om automatische meldingen van het Traffic Collision Avoidance System (TCAS) in commerciële vliegtuigen te voorkomen.

Toegang tot nieuwe luchtvaartkaarten

Voor piloten en andere geïnteresseerden zijn de nieuwe luchtvaartkaarten beschikbaar via de VFR chart viewer van LVNL. Hiermee kunnen zij zich op de hoogte stellen van de gewijzigde luchtruimindeling en de bijbehorende vliegregels.

Link: VFR chart viewer van LVNL