zaterdag , 25 mei 2024

Ballonvaren nog veiliger door fusie grote ballonorganisaties

PBN (Vereniging van Professionele ballonvaarders Nederland) en de afdeling ballonvaren van de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) hebben besloten samen verder te gaan.

PBN, de Vereniging waarbij vrijwel alle professioneel opererende ballonvaartbedrijven zijn aangesloten, bestaat ruim 15 jaar en is gesprekspartner voor de overheid en het bedrijfsleven als expert op het gebied van commercieel ballonvaren. De afdeling ballonvaren van de KNVvL verenigt vrijwel alle individuele ballonpiloten en is aanspreekpunt voor de overheid op het gebied van alles wat met ‘recreatieve’ luchtvaart te maken heeft.

Voor de passagiers van een ballon is het belangrijk dat de bij deze organisaties aangesloten ballonbedrijven en piloten een veilig en gezellige ballonvaart verzorgen. Het doel van de fusiepartners is om met nog meer nadruk te werken aan veiligheid voor de passagiers.

Daarnaast is de nieuwe regelgeving uit Europa reden om een efficiency slag te maken door te fuseren. De European Aviation Safety Agency (EASA) introduceert zeer ingrijpende en verregaande nieuwe wet en regelgeving voor de kleine luchtvaart.

De ballonvaarders en de aangesloten bedrijven zullen door bundeling van krachten een kundige en constructieve gesprekspartner voor de Nederlandse en Europese overheid zijn.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Sanne Haarhuis, Voorzitter afdeling ballonvaren van de KNVvL e-mail: sanne.haarhuis@knvvl.nl of Karel Abbenes Voorzitter PBN e-mail: karel@pbnballon.nl