dinsdag , 28 mei 2024

KLM start met vluchten op biobrandstof

Schiphol, 16 mei 2014 –  Vandaag start KLM gedurende zes maanden een reeks vluchten op biobrandstof naar Aruba en Bonaire. De biobrandstof voor deze vlucht wordt afgenomen bij ITAKA en geleverd door SkyNRG. Deze reeks vluchten, met een Airbus 330-200, vormt een nieuwe stap richting een duurzamere luchtvaartindustrie door een verlaagde CO2-uitstoot. Daarnaast wordt het brandstofverbruik gereduceerd door de inzet van lichtere en efficiëntere toestellen met een hoger motorvermogen.

Minister-president van Aruba, Mike Eman, zal de bijzondere eerste vlucht verwelkomen op de luchthaven van Aruba. Aan boord zijn Camiel Eurlings (CEO van KLM), Jos Nijhuis (CEO van Schiphol Group), Paul Riemens (CEO van LVNL en voorzitter van CANSO), Johan van de Gronden (CEO van WWF-NL), Andrea Debbane (hoofd Milieuzaken van Airbus) en Paul Verhoef (hoofd van de eenheid nieuwe en hernieuwbare energie bij de Europese Commissie).

klm_biofuel_02

Camiel Eurlings: “Ik ben er trots op dat KLM, samen met onze nieuwe partners Airbus en de Europese Commissie, opnieuw een voortrekkersrol vervult in de ontwikkeling en commercialisering van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Deze nieuwe reeks vluchten naar Aruba en Bonaire zijn een vervolg op de vluchten op biobrandstof naar New York van vorig jaar en de lancering van onze samenwerking met Bioport Holland, waarvoor we onlangs een Sustainable Bio Award in ontvangst mochten nemen. Dit verklaart onder meer waarom wij, samen met Air France, voor het negende jaar op rij zijn verkozen tot de meest duurzame luchtvaartmaatschappij (DJSI*).”

Ook voor deze vluchten werkt KLM samen met de Nederlandse tak van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), dat sinds 2007 partner van KLM is in de verduurzaming van de luchtvaartsector.

Het Corporate BioFuel programma van KLM is onlangs uitgebreid met twee nieuwe partners: Friesland Campina en Ricoh. Zij kunnen met dit programma een deel van hun totale aantal vluchten, of specifieke routes, op duurzame biobrandstof afleggen. Hiermee dragen zij bij aan de verdere ontwikkeling van de markt voor biobrandstoffen en verminderen zij de impact die de luchtvaartindustrie op het milieu heeft.

KLM en de Nederlandse overheid hebben Aruba en Bonaire aangewezen als meest geschikte bestemmingen voor deze bijzondere reeks vluchten. Beide eilanden hebben duurzaamheid namelijk hoog in het vaandel staan en streven ernaar om vanaf 2020 CO2-neutraal te zijn. De Europese Commissie en KLM willen met deze reeks vluchten aantonen dat biobrandstoffen een groot potentieel binnen de luchtvaartindustrie hebben en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een verdere reductie van de milieubelasting die inherent is aan deze industrie.

De Europese Commissie ondersteunt het ITAKA**-project met de financiering van subsidies voor onderzoeken die technologische doorbraken genereren. Ook de unieke demonstratie van de gehele waardeketen voor de productie, distributie en het gebruik van vliegtuigbrandstof wordt hiermee ondersteund. Dit zorgt voor een kortere marktintroductietijd van nieuwe en schonere oplossingen en brengt de commercialisering van alternatieve energiebronnen voor de luchtvaartsector steeds dichterbij.

Biometrie en pre-clearance
Na aankomst zal een speciale projectgroep met leden afkomstig van KLM, Aruba en Schiphol Group een demonstratie geven van een gecombineerd ‘biometrics & pre-clearance’-project. Dit project staat gepland voor eind 2014.

Met dit biometrieproject hoeven passagiers na aankomst op de luchthaven van Aruba alleen nog maar hun paspoort en boarding pass te scannen en een foto van hun gezicht te laten maken. Hierna kunnen ze alle handelingen op de luchthaven (bagageafgifte, grenscontrole, boarding) afwerken door hun gezicht voor een camera te houden en daarna gewoon door te lopen richting vliegtuig. Eind 2014 gaat dit project van start voor een selecte groep passagiers die van Aruba naar Europa reizen.

Eind 2015 kunnen passagiers van Aruba naar Schiphol reizen met een enkele paspoortcontrole op Aruba. Dit houdt in dat zij een ‘pre-clearance’ op Aruba krijgen voor alle Schengenlanden via Schiphol, en na aankomst niet opnieuw hoeven in te checken.

Green Aruba Challenge
Voorafgaand aan de reis naar Aruba hebben KLM en Green Aruba een begin gemaakt met de Green Aruba Challenge. Dit is een initiatief van KLM Innovations waarbij men op zoek gaat naar veelbelovende duurzame oplossingen die, met hulp van KLM, op Aruba kunnen worden toegepast. In april nodigde KLM mensen uit hun concepten voor een duurzame wereld naar de website greenaruba.klm.com te sturen.

Aruba heeft de ambitie om in 2020 CO2-neutraal te zijn en KLM heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2020 met 20% te hebben verlaagd. De Green Aruba Challenge sluit dan ook perfect aan op de doelstellingen van KLM en Aruba.

De bedenkers van de vijf beste concepten worden door KLM uitgenodigd om hun ideeën aan een jury te presenteren. De jury bestaat uit Mike Eman, Camiel Eurlings, diverse CEO’s en plaatselijke experts en de presentatie vindt plaats op zaterdag 17 mei op Aruba. De overheid biedt de winnaar twee maal twee weken zakelijke ondersteuning op Aruba aan, zodat het concept snel kan worden uitgevoerd.

klm_biofuel_01

KLM en het Wereld Natuur Fonds
Een deel van de delegatie vliegt ook naar Bonaire om een bezoek te brengen aan een van de beschermde natuurgebieden die sinds 2011 door KLM worden ondersteund.

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de mensheid en de planeet waarop wij allen leven. Ook KLM is ervan doordrongen dat de uitstoot van broeikasgassen een cruciale rol speelt in deze situatie. Om onze natuur te beschermen, is KLM sinds 2007 partner van het Wereld Natuur Fonds. Hiermee steunen we de doelstelling van het WNF om het proces van klimaatverandering een halt toe te roepen. Op haar beurt steunt het Wereld Natuur Fonds KLM bij de ontwikkeling van vluchten op duurzame biobrandstof.

* DJSI: De Dow Jones Sustainability Index indexeert de meest efficiënte ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, en wordt samengesteld door RobecoSAM, een internationale vermogensbeheerder die de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen beoordeelt.

** ITAKA: Initiative Towards SustAinable Kerosene for Aviation

ITAKA, in het leven geroepen door een consortium bestaande uit toonaangevende bedrijven op het gebied van luchtvaart en brandstof, werkt aan de productie van duurzame biobrandstoffen voor gebruik in de luchtvaart.

ITAKA is een samenwerkingsproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Doel van het project is duurzame en hernieuwbare vliegtuigbrandstof te produceren en het gebruik ervan te testen in bestaande logistieke systemen en tijdens reguliere vluchtactiviteiten binnen Europa.