maandag , 15 april 2024
VVD / KNVvL

VVD kamerleden bezoeken vliegvelden in Nederland

Lelystad Airport, 2 oktober 2014 – Op uitnodiging van de KNVvL maakten de VVD Kamerleden Ton Elias, Barbara Visser en Betty de Boer op maandag 29 september j.l. een rondje langs een aantal Nederlandse vliegvelden. Het doel hierbij was het zich ter plaatse op de hoogte laten stellen van de situatie. Ook de meer algemene problemen waar de (kleine) luchtvaart in Nederland mee te maken heeft zijn aan bod gekomen. Men vloog vanaf Rotterdam The Hague Airport via Eelde naar Lelystad, om aan het eind van de dag door pilote Marloes Westerbeek weer terug gebracht te worden op Rotterdam.

Elias is in de Kamer voor zijn partij de woordvoerder op het gebied van luchtvaart. Visser heeft I&M (Infrastructuur & Milieu) in haar portefeuille. Op Eelde hadden zij een ontmoeting met: Frits Brink, de voorzitter van de KNVvL. Betty de Boer, die ook voor de VVD in de Tweede Kamer zit en Marco van de Kreeke, directeur van Groningen Eelde Airport. Onderwerp van gesprek was ondermeer: De wens om de regio economisch te versterken en de belangrijke rol die een regionale luchthaven daarbij speelt.

Ook de op handen zijnde uitbreiding van Lelystad Airport kwam aan bod. Hierbij werd gesproken over vraag of de voortvarendheid waarmee de thans op Lelystad gevestigde GA bedrijven aangemoedigd worden om een andere locatie te zoeken wel redelijk is. Zal die uitbreiding van Lelystad inderdaad zo’n vaart lopen? Men heeft het er immers over dat het vliegveld in haar nieuwe vorm in 2018 operationeel moet zijn. Maar zou dat niet weleens pas 2020 of zelfs 2025 kunnen worden? Waarom dan nu al met dergelijke draconische ‘opruimmaatregelen’ komen?

VVD / KNVvL
Ton Elias, Dick van der Kaar, Maya de Best, Barbara Visser, Betty de Boer, Eddy Driessen.

Maar niet alleen bedrijven of belanghebbenden die op het huidige luchtvaartterrein gevestigd zijn zullen worden getroffen. Zo zal het voortbestaan van  de zweefvliegclubs Flevo en Noordoostpolder gevaar lopen, als gevolg van de herindeling van het luchtruim, rond vliegveld Lelystad.

Ook de perikelen rond het inmiddels beruchte onderwerp van de EASA Annex II en de bijzondere stelling die onze IL&T daarin inneemt zijn ter tafel gekomen.

Vervolgens zijn de drie parlementariërs doorgevlogen naar Lelystad Airport. Hier hadden zij een ontmoeting met Dick van het Kaar, lid van het dagelijks bestuur van de KNVvL en gespecialiseerd in luchtvaartrecht, luchtruim en milieuzaken en Maya de Best (beleidsmedewerker KNVvL).

Eén van de gespreksonderwerpen was natuurlijk – juist hier – de uitbreiding van Lelystad Airport. Onomwonden liet Elias weten dat deze er hoe dan ook gaat komen. Men liet zich verder uitvoerig informeren door Eddy Driessen, eigenaar van de op Lelystad gevestigde vliegschool Zelf Vliegen. Al 30 jaar weet hij met veel inzet en enthousiasme zijn bedrijf ‘in de lucht te houden’.

De KNVvL zet zich in om de problematiek rond de kleine luchtvaart in Nederland nader onder de aandacht te brengen bij onze volksvertegenwoordigers. Een initiatief zoals dit zal zeker daartoe bijdragen.

VVD / KNVvL
Marloes Westerbeek, Barbara Visser, Betty de Boer.

© Bonnet Media / Vliegen in Nederland