dinsdag , 16 april 2024

Luchtvaartfeiten.nl opvolger van PNL

Amsterdam, 21 oktober 2014 – Het Platform Nederlandse Luchtvaart heeft in Luchtvaartfeiten.nl een nieuwe opvolger gevonden. Luchtvaartfeiten.nl is een initiatief van de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De doelstelling is nauwelijks veranderd, nl. het delen van kennis met politiek en publiek, om te zorgen voor een discussie op basis van feiten. Vooral dit laatste is belangrijk.

Platform Nederlandse Luchtvaart
Een aantal luchtvaartliefhebbers, waaronder Benno Baksteen en Jan Cocheret, maakten zich al in 1998 zorgen over de luchtvaartdiscussie in Nederland. Als reactie op de onjuiste berichtgeving over luchtvaart door de media en het luchtvaartbeleid dat hier op volgde, besloten ze Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) op te richten. PNL werd financieel ondersteund door bijdragen uit het bedrijfsleven en 1200 donateur. In haar glorietijd had PNL zeven medewerkers in dienst en was het kantoor gevestigd op Schiphol.

PNL ontwikkelde zich tot een onafhankelijk kennisplatform door kennis te delen via factsheets, de serie ‘Introductie luchtvaart – Van analyse tot beleid’ en door samen met Universiteit Leiden de leerstoel Toegepaste Psychologie van Geluidshinder in te stellen. PNL kreeg zowel het predicaat ‘Kennisinstelling’ als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Als gevolg van onvoldoende financieel draagvlak onder de sponsoren moest het bestuur en de directie van PNL eind 2013 besluiten om de activiteiten van PNL te staken.

Luchtvaartfeiten.nl
Net als PNL publiceert Luchtvaartfeiten.nl zogenaamde factsheets. Hierin worden kort en bondig de feiten omtrent actuele luchtvaartthema’s overzichtelijk gepresenteerd. Eerder gepubliceerde voorbeelden zijn: Factsheet Human Factors en Selectivity.

Vandaag presenteert Luchtvaartfeiten.nl een bijzonder actuele factsheet over de mogelijke grenzen die aan de groei van Schiphol verbonden zijn en de noodzaak of Lelystad Airport de ‘overflow’ van vakantievluchten wel moet opvangen. Er worden door deskundigen en wetenschappers openlijk vraagtekens gezet bij dit politieke besluit. Dit zou nl. op achterhaalde inzichten (feiten?) berusten.

Contacten met de pers
Luchtvaartfeiten.nl is voornamelijk het platform waarop de resultaten van wetenschappelijk onderzoek door de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). gepresenteerd worden. Deze resultaten zijn voor iedereen toegankelijk. De pers kan hiermee zeker zijn voordeel doen.

Voor zo ver wij na kunnen gaan, ligt het niet in de bedoeling van Luchtvaartfeiten.nl om de pers en de andere media – d.m.v. duiding op basis van feiten – te ondersteunen in hun berichtgeving. Bijvoorbeeld bij luchtvaartongevallen. Zoals onder luchtvarenden genoeglijk bekend is, schort het bij het journaille regelmatig aan feitenkennis.

Wij zien hierin nog een mooie taak weggelegd voor Luchtvaartfeiten.nl.

Foto vlnr: Joris Vlaming (PNL/KLM/HvA), René van Doorn (NAG), Robert Jan de Boer (HvA), Karin Elbers en Mitchel Pappot (honours studenten HvA), Frank Jansen (NAG) en Geert Boosten (HvA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *