vrijdag , 12 april 2024
Martinair Cargo

Martinair Cargo reduceert vloot vóór juni 2016

Amstelveen, 16 maart 2015 – Martinair Cargo gaat haar vloot vóór juni 2016 inkrimpen en zal doorgaan met drie Boeing 747-ERF’s en één Boeing 747-BCF als freighter operator voor Air France-KLM-Martinair Cargo. Dit heeft het bedrijf besloten na langdurig overleg met alle betrokken partijen.

In september 2014 kondigde Air France-KLM-Martinair Cargo aan de benodigde freighter capaciteit in haar netwerk te zullen verminderen. Zowel KLM als Martinair Cargo hebben de gevolgen van dit besluit met beide ondernemingsraden besproken. De beslissing om de full-freighter vloot te reduceren, wordt genomen om het bedrijfsonderdeel financieel gezond te maken. Het besluit raakt ongeveer 330 medewerkers.

Air France-KLM-Martinair Cargo kiest voor een bedrijfsmodel met minder freighter capaciteit en niet voor een model zonder freighters. Als gevolg van deze keuze zal Martinair Cargo, als operating carrier binnen de KLM groep, haar vloot reduceren en overstappen naar een enkel vliegtuigtype (Boeing 747). Dit besluit raakt ongeveer 170 FTE grond medewerkers in Nederland, 50 FTE in het buitenland en 110 FTE cockpit crew.

Voor de grondmedewerkers zal het bedrijf zich tot het uiterste inspannen voor herplaatsing binnen de KLM Groep met bestaande instrumenten die eventueel uitgebreid gaan worden met een vrijwillige vertrekregeling. Dit zal in nauw overleg met de vakbonden gebeuren en alleen voor medewerkers gelden in die gebieden waar boventalligheid ontstaat.

Voor de piloten van Martinair Cargo is de afgelopen tijd een aantal vrijwillige maatregelen uitgerold. Herplaatsingsmogelijkheden binnen de groep zijn de afgelopen maanden onderzocht en een aantal vliegers hebben de overstap gemaakt naar Transavia. Door de gewijzigde financiële omstandigheden kan KLM de piloten niet tegen de bij Martinair geldende loonkosten in haar productie opnemen. Martinair zal zich met hulp van KLM blijven inzetten voor de piloten om mogelijkheden te vinden buiten de KLM groep. Het overleg wordt door Martinair Cargo voortgezet met de sociale partners waarbij de cao-afspraken de basis vormen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Air France-KLM-Martinair Cargo betreurt de sociale gevolgen, maar deze reductie is nodig om het vrachtbedrijf gezond te krijgen.

Volgens Marcel de Nooijer (managing director Martinair); “Een maatregel zoals deze heeft een grote impact op zowel de organisatie van KLM als Martinair. Er zijn verscheidene scenario’s onderzocht die niet toereikend bleken om de exploitatieverliezen te beperken. We betreuren de sociale gevolgen ten zeerste, maar de maatregelen zijn onvermijdelijk en nodig om de vracht een bestendige toekomst te geven. Daarom hebben we de afgelopen maanden met de verschillende stakeholders zorgvuldig en uitgebreid stil gestaan bij mogelijke scenario’s. De keuze is weloverwogen gemaakt op het aanpassen van de vrachtvloot.”

Air France-KLM-Martinair Cargo blijft vanaf 2016 met een ‘main deck’ vloot opereren van zes Full Freighters (twee Boeing 777Fs op Paris Charles De Gaulle en vier Boeing 747-400’s op Amsterdam Schiphol), aangevuld met 15 Boeing 747 Combi’s. Air France-KLM-Martinair Cargo is er van overtuigd dat het met de resterende flexibele freighters mogelijk is oplossingen te blijven bieden aan haar klanten. Het freighter netwerk op Schiphol zal zich richten op Afrika en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Daarnaast zullen zij belangrijke markten – zoals bijvoorbeeld de bloemensector – blijven bedienen. Het bedrijf blijft investeren in Cargo (Express, Pharma, e-commerce).

Voor Air France-KLM Group blijft Cargo een kernactiviteit. Het levert 2,5 miljard euro aan inkomsten op en een bijdrage van ongeveer 1 miljard euro aan het passage netwerk. Er is dus geen sprake van terugtrekken uit de Cargo business.