vrijdag , 17 mei 2024
Skydive Rotterdam

Goed nieuws voor de para’s van Skydive Rotterdam

Rotterdam, 20 maart 2015 – Woensdag 18 maart jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard om maatregelen te nemen tegen de landingsplaats voor parachutisten aan de Essendijk in Rhoon. Een omwonende (appellant) had om maatregelen gevraagd, omdat volgens hem het gebruik van de landingsplaats door Skydive Rotterdam in strijd is met het bestemmingsplan. Verder zou op het perceel een illegale blokhut staan. Het gemeentebestuur verklaarde zijn bezwaar tegen de blokhut niet-ontvankelijk, omdat de man daar vanuit zijn woning geen zicht op zou hebben.

Het gebruik van het perceel als landingsplaats is volgens het gemeentebestuur niet in strijd met het bestemmingsplan, omdat dat ‘extensieve-dagrecreatie’ toestaat. De appellant is het daar niet mee eens. Volgens hem is het een gemotoriseerde recreatieve activiteit, omdat het niet los kan worden gezien van het vervoer van de parachutisten per vliegtuig. Ook is het parachutespringen zoals dat door Skydive Rotterdam wordt aangeboden en uitgeoefend, een commerciële activiteit en is dat gebruik in strijd met het bestemmingsplan. De rechtbank in Rotterdam stelde hem in mei 2014 in het ongelijk. Tegen die uitspraak is de appellant in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 11 februari jl. op zitting behandeld.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geconcludeerd dat de blokhut, gelet op de omvang en het gebruik daarvan als opslagplaats, niet een zodanige uitstraling heeft, dat de omwonende daardoor direct in zijn belang wordt geraakt; de omwonende is geen belanghebbende bij de handhaving van het bestemmingsplan ten aanzien van de blokhut en vlaggenmast. Voorts bevestigt de Afdeling hetgeen de rechtbank Rotterdam al heeft uitgesproken: dat het parachutespringen niet kan worden aangemerkt als een gemotoriseerde recreatieve activiteit en dat het parachutespringen moet worden aangemerkt als extensieve dagrecreatie. Het gebruik van het perceel in Rhoon als landingsplaats voor parachutisten is niet in strijd met het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon”.

Ronald Schnitker (KNVvL) en Ton Pruisken (Skydive Rotterdam) behartigden tijdens de zitting de belangen van Skydive Rotterdam.

Lees de uitspraak.

Bron: KNVvL