woensdag , 29 mei 2024
Lelystad Airport

Lelystad Airport krijgt ruimte om te groeien

Lelystad, 31 maart 2015 – Lelystad Airport mag groeien tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Dit besluit over de ontwikkeling van Lelystad Airport is vandaag in het Staatsblad geplaatst. Lelystad Airport neemt hiermee een deel van de groei van het vliegverkeer van Schiphol over. Hierdoor krijgt Schiphol meer ruimte voor vluchten met passagiers die overstappen, het zogenoemde transferverkeer. Dit versterkt de mainportpositie van Schiphol. In Flevoland geeft de groei van de luchthaven Lelystad een impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid.

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu): “Het uitgebreide verbindingennetwerk van Schiphol is voor onze economie een kurk waar heel veel internationale bedrijven en daarmee banen op drijven. De kracht van Schiphol met het netwerk van bestemmingen van Nederland naar de rest van de wereld is geen gegeven, we krijgen het niet cadeau. Daarom is het van belang dat de luchtvaartsector zich verder kan ontwikkelen. Ik wil daaraan bijdragen door extra luchthavencapaciteit te creëren op Lelystad.’’

In het regeerakkoord is afgesproken de ontwikkeling van Schiphol te bevorderen vanwege haar grote belang voor de economie. Lelystad en Eindhoven mogen verder groeien om zo de groei van Schiphol te ondersteunen. Tussen Rijk, luchtvaartpartijen, bewoners en regionale overheden is een akkoord gesloten over de groei van Schiphol tot 500.000 vliegbewegingen per jaar. Om ruimte te bieden aan de totale vraag naar luchtvaart in Nederland moeten Lelystad en Eindhoven vluchten gaan opvangen die niet aan de mainport gebonden zijn en niet bijdragen aan het internationale netwerk van Schiphol. Hiermee worden de stevige mainportfunctie van Schiphol en de Nederlandse economie versterkt.

Planning Lelystad
Het besluit is nu genomen zodat de luchthavens tijdig kunnen inspelen op de economische voordelen van de verdere groei van de luchtvaart. Tevens kan Schiphol daardoor binnen de milieugrenzen blijven opereren. Door de Alderstafel Lelystad, waar overheden, bewoners en de luchtvaartsector in vertegenwoordigd zijn, zijn afspraken gemaakt over het beperken van de hinder door het ontwerpen van routes die zo min mogelijk overlast veroorzaken. Om de luchthaven goed bereikbaar te maken is in maart 2014 met de gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland afgesproken om de A6 tussen Almere en Lelystad te verbreden, een nieuwe aansluiting op de A6 te creëren en het openbaar vervoer naar de luchthaven te verbeteren.

Het ontwerp-besluit is door het parlement behandeld en is voor advies aan de Raad van State gestuurd. Ook heeft het ontwerp-besluit met de onderbouwende milieueffectrapportage (MER) een zienswijzeprocedure doorlopen en heeft de Commissie voor de m.e.r. een advies over het MER uitgebracht. Met het publiceren van het Besluit Luchthaven Lelystad kan de luchthavenexploitant beginnen met  de werkzaamheden aan de startbaan en de terminal  opdat de luchthaven vanaf voorjaar 2018 in gebruik kan worden genomen door het groot verkeer.

Link:
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-130.html

Lelystad Airport
Jos Nijhuis, Wilma Mansveld, Erik Lagerweij