maandag , 15 april 2024

Tijdelijk militair oefengebied in het midden van Nederland

Den Haag, 31 maart 2015 – Van 13 tot en met 24 april 2015 is er, ten behoeve van de oefeningen Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) en TAC NL, een groot oefengebied ingesteld door het Ministerie van Defensie. Als gevolg hiervan zal een deel van het luchtruim tussen Utrecht en Deelen van 0 tot en met 3500 ft. gesloten zijn. Zie de beschikking (pdf) van het Ministerie van Defensie voor details.

De KNVvL heeft te kennen gegeven onaangenaam verrast te zijn door de betrekkelijk late aankondiging en heeft bezwaar aangetekend. Daarnaast zal zij deze late aankondiging ter sprake brengen bij een regulier overleg met defensie.

Link:
– Beschikking_instelling_TGB_HWIC_(oefening_HWIK_en_TAC_NL)