zaterdag , 18 mei 2024
Modelvliegclub Midden-Nederland

Modelvliegclub Midden-Nederland is weer cleared for take-off

Utrecht, 22 april 2015 – De modelvliegclub Midden-Nederland maakt gebruik van een terrein aan de Ringkade in de polder Rijnenburg. Vanwege een gerechtelijke procedure stond de modelvliegclub vele maanden aan de grond.

De rechtbank Midden Nederland (Utrecht) heeft in haar uitspraak van 16 april jl., beslist dat de door de gemeente Utrecht verleende omgevingsvergunning om te mogen modelvliegen, wordt vernietigd, maar dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. Dit houdt in dat gehandeld mag worden als ware het besluit niet vernietigd. Er mag dus weer op deze locatie worden gevlogen. Goed nieuws voor de modelvliegclub.

Tegen de verleende vergunning was beroep aangetekend door een naburige veehouder die een waslijst aan beroepsgronden had ingediend. Deze zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. Wat echter onbeantwoord is gebleven, is de vraag of en in hoeverre, [de] modelvliegtuigen overlast voor de veestapel van de veehouder kunnen opleveren. Uit diverse, door de modelvliegclub gepresenteerde onderzoeken, blijkt dat koeien niet reageren op modelvliegactiviteiten.

De veehouder heeft gesteld dat zijn koeien wel anders reageren. Een onderzoek naar het gedrag van zijn koeien heeft de veehouder echter steeds afgewezen. Het enkele feit, dat geen onderzoek gedaan is c.q. kon worden naar de effecten van het modelvliegen op de koeien van de veehouder, leidt er toe dat het besluit moet worden vernietigd. Doordat de veehouder een onderzoek niet toelaat, zou een nieuw door de gemeente te nemen besluit dan ook tot hetzelfde resultaat moeten leiden. De rechtbank voorziet daarom zelf in deze zaak door het bestreden besluit te vernietigen en gelijktijdig te bepalen dat de rechtsgevolgen van dit besluit in stand blijven.

Link:
– http://www.modelvliegclubutrecht.nl

(bron: Nieuwsbrief KNVvL)