zondag , 14 juli 2024
KLM en Air France

Mansveld: relatie tussen KLM en Air France is goed

Den Haag, 4 juni 2015 – Staatssecretaris Mansveld houdt voet bij stuk met haar verklaring dat de relatie tussen KLM en Air France onverminderd goed is. Er is volgens haar dan ook geen reden om aan te nemen dat Air France haar afspraken niet na komt.

In 2003 werd er bij de – feitelijke – overname van KLM door Air France afgesproken dat er een evenwichtige verdeling van de vluchten op de luchtvaartknooppunten moet zijn. Deze afspraken zijn later nog verder aangescherpt en staan volgens Mansveld nog steeds.

Afgelopen week stelde de Volkskrant dat de eerder gemaakte afspraken niet veel meer voorstelden en mogelijk niet meer werden nagekomen. Air France zou zelfs KLM-vluchten vanaf Schiphol over kunnen hevelen naar Charles de Gaulle.

Mansveld meent dat in de praktijk blijkt dat de Fransen dat niet doen. “Het KLM-netwerk op Schiphol ontwikkelt zich evenwichtig ten opzichte van het Air France-netwerk in Parijs”, aldus de staatssecretaris. Zij vergeleek de situatie dan ook met een huwelijk. “Als ik trouw en mijn partner vraagt mij een paar jaar later om mijn handtekening nog een keer te zetten, denk ik dat ik aan mijn relatie moet werken.”

Mansveld had recent een onderhoud met de top van Air France-KLM. Tijdens dit overleg werden garanties gegeven over de zelfstandigheid van KLM en het behoud van Nederlandse banen. Opmerkelijk is wel dat zij erg terughoudend is met het openbaar maken van het verslag van dat gesprek. Zij beloofde de Kamer evenwel vertrouwelijke inzage.