woensdag , 29 mei 2024

Presentatie OVV rapport MH17 ramp overschaduwd door twijfels

Den Haag/Gilze-Rijen, 13 oktober 2015 – Vandaag heeft de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) tijdens twee bijeenkomsten het eindrapport van de MH17 gepresenteerd. Voorzitter van de Raad – Tjibbe Joustra – heeft vanmorgen, tijdens een besloten bijeenkomst in het World Forum in Den Haag, eerst de nabestaanden geïnformeerd over de conclusies die in het eindrapport zijn opgenomen. Voor hen was het belangrijk te vernemen dat de slachtoffers slechts “luttele seconden” iets hebben gemerkt van de aanslag en hen daardoor veel leed en pijn bespaard is gebleven.

Vervolgens is men richting vliegbasis Gilze-Rijen vertrokken, alwaar de internationale pers zich had verzameld voor een uitgebreide presentatie van het rapport. In de ruimte waar de presentatie plaatsvond stond ook een opstelling van de het voorste deel van de romp van de Boeing 777-200 van vlucht MH17. Dat wil zeggen, die onderdelen van dat deel waarvan de brokstukken teruggevonden waren. Dit gaf een redelijk goed inzicht in wat er zich in de lucht heeft afgespeeld.

De belangrijkste conclusies uit het rapport van de OVV zijn:

  • Het voorste deel van de romp is aan de linkerzijde geraakt door scherven van een exploderende 9N314M raket die van een BUK lanceerinstallatie was afgevuurd.
  • De Oekraïense overheid is nalatig geweest in de informatievoorziening omtrent de veiligheid in het oostelijk deel van haar luchtruim en heeft de consequenties naar aanleiding van de situatie tussen de strijdende partijen onderschat. Zij had – naar mening van de OVV – haar luchtruim geheel moeten sluiten voor de burgerluchtvaart.

Reactie Rusland
Vanuit Ruslang bereikten ons reacties waaruit bleek dat de betrokken autoriteiten aldaar, al voor het verschijnen van het rapport, de conclusies in twijfel trokken. Dit is op zijn minst opmerkelijk. En het werpt een schaduw over het rapport dat het gevolg is van het onderzoek naar de toedracht van de ramp met de MH17 en dat onder leiding van de Nederland stond.

Zo verklaarde Yan Navikov, directeur van Almez-Antej (de fabriek waar BUK lanceersystemen worden gebouwd) dat de gebruikte raket van het type 9M38 zou zijn geweest. Deze werd tot 1986 in de voormalige Sovjet Unie geproduceerd. Volgens Navikov zouden deze na 25 jaar moeten worden ontmanteld (de laatste dus in 2011). Rusland heeft deze niet meer in gebruik, maar deze raketten zouden nog wel in gebruik zijn bij het Oekraïense leger. Maar volgens de OVV is er dus een 9n314M raket gebruikt.

Daarnaast bestaat er nog onduidelijkheid over de locatie van waar uit de raket gelanceerd zou zijn. Op dit moment wordt er door de OVV een gebied in het oosten van de Oekraïne aangeduid met oppervlakte van 320 km2.

Het doel van het onderzoek van de OVV beperkte zich tot het achterhalen van de feiten die tot de ramp hebben geleid. Ze houdt zich niet bezig met de schuldvraag. Die taak is weggelegd voor het Openbaar Ministerie.

Direct na de presentatie van het rapport lag de website van de OVV eruit. Waarschijnlijk het gevolg van overbelasting door de grote belangstelling. De ramp met de MH17 zal de gemoederen in ieder geval nog enige tijd bezighouden.

Link:
– www.onderzoeksraad.nl