dinsdag , 28 mei 2024
Ronald Schnitker voorzitter KNVvL

Ronald Schnitker nieuwe voorzitter KNVvL

Woerden, 26 noveber 2015 – Tijdens de ledenraadvergadering van de KNVvL op 25 november 2015 is Ronald Schnitker benoemd als voorzitter van de KNVvL. De ledenraad stond unaniem achter de keuze van de nieuwe voorzitter en heeft vertrouwen in de komende periode.

KNVvL
Ronald Schnitker en Frits Brink

De nieuwe voorzitter zit vol met ambitie en visie om richting te geven aan de organisatorische veranderprocessen binnen de 15.000 leden tellende vereniging. Hij treedt aan op een moment dat het ongehinderd uitoefenen van luchtsporten in Nederland steeds moeilijker wordt.

Ronald dankte scheidend voorzitter Frits Brink voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Frits Brink zal zich als lid van de FAI Board op internationaal niveau blijven inzetten voor luchtsporten.

Onder leiding van Frits heeft de vereniging weer de positie gekregen om de belangen van luchtsporters te kunnen verdedigen en zijn we een volwaardige gesprekspartner van de overheid. Ook is de organisatie van het bondsbureau geprofessionaliseerd en opgewassen tegen de taken die het uit moet voeren.

Link:
www.knvvl.nl