donderdag , 30 mei 2024
Lelystad Airport

Realisatie Lelystad Airport stapje dichterbij

Lelystad, 17 december 2015 – Vandaag zijn, op Lelystad (Amsterdam) Airport, de papieren ondertekend voor de uitbreiding van de Flevolandse luchthaven. Bouwbedrijf Dura Vermeer is de aannemer die zich gaat bezighouden met o.a. de start- en landingsbaan, de aanleg van een taxibaan voor vliegtuigen, het platform bij de terminal, parkeerterreinen en toegangswegen.

Hoeveel de hele operatie gaat kosten konden (of wilden) Lagerweij en de Groot niet zeggen, maar in de wandelgangen wordt een bedrag genoemd van rond de € 200 miljoen. Sleutelwoord bij de uitbreiding is innovatie, gekoppeld aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

De overeenkomst omvat het integrale ontwerp, de realisatie en gedurende vijftien jaar het onderhoud van de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen op het publieke gedeelte. Dura Vermeer start in januari 2017 met de bouwwerkzaamheden. In 2016 wordt het ontwerp uitgewerkt en de uitvoering voorbereid.

Maarten de Groof, Chief Commercial Officer van Schiphol Group:
“Met Dura Vermeer hebben we gekozen voor een specialistische partner in de aanleg en onderhoud van duurzame luchthaveninfrastructuur, waarbij nadrukkelijk lokale en regionale bedrijven betrokken zullen worden. Dit is ook het eerste grote project dat met de Best Value methodiek is aanbesteed en we hechten veel waarde aan het benutten van de expertise en innovatiekracht van deze partner”

Erik Lagerweij, directeur van Lelystad Airport:
“Voor ons betekent dit weer een grote stap in onze ambitie om op termijn Preferred Leisure Airport te worden. We zijn trots dat we vandaag het contract tekenen voor een duurzaam aangelegde start- en landingsbaan, waar in 2018 de eerste passagiersvlucht zal landen.”

Koene Talsma, lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer:
“We prijzen Lelystad Airport voor hun durf om een contract met een abstracte vraagspecificatie in de markt te zetten. Dat biedt ons de mogelijkheid om onze innovaties te verwerken in de aanbieding, die passen bij het hoge ambitie- en duurzaamheidsniveau van Lelystad Airport. We verheugen ons op de expertrol die daarbij hoort en kijken uit naar een mooie samenwerking.”

Innovatief en duurzaam
Voor de realisatie van de nieuwe luchthaven van Lelystad is in januari 2015 gestart met de aanbesteding in een aantal percelen. Best Value gaat er vanuit dat de marktpartij de expert is, en deze krijgt derhalve ruimte om innovatieve oplossingen aan te dragen.

Dura Vermeer past bij de aanleg van de start- en landingsbaan een innovatieve funderingstechniek toe. Hierdoor hoeft minder grond te worden afgegraven en minder zand aangevoerd. Naar verwachting scheelt dit circa 10.000 vrachtwagenritten en daarmee 490 ton CO2-uitstoot. Op de parkeerterreinen en toegangswegen wordt gebruik gemaakt van gelijkspanning en LED verlichting. Ook de vliegveldverlichting bestaat uit LED lampen; hier wordt door gebruik van laagspanning met inductie een energiebesparing van 30% bereikt.

In het contract met Dura Vermeer is tevens afgesproken dat een derde van de bouwomzet gerealiseerd zal worden met bedrijven uit de omgeving. Voor de onderhoudswerkzaamheden zal voor twee derde van de omzet lokale en regionale bedrijven worden ingeschakeld.

Lelystad Airport