zaterdag , 18 mei 2024

AIP van papier naar digitaal

Schiphol-Oost, 19 december 2016 – In december 2016 verschijnt het laatste papieren amendment van de Nederlandse Aeronautical Information Publication – AIP – met effective date 2 februari 2017. Alle abonnementhouders worden hierover per brief geïnformeerd.

De afgelopen jaren is het aantal abonnees van het papieren product sterk afgenomen. We zien dat veel luchtvarenden gebruikmaken van onze website. Daarnaast is een aantal abonnees overgestapt op een CD-ROM-abonnement.

De productie van AIP, AIC’s en SUP’s is niet langer kostendekkend te realiseren zonder de abonnementskosten significant te verhogen. Luchtverkeersleiding Nederland stopt daarom met de uitgifte van de genoemde producten in papieren vorm. Ook in de ons omringende landen zien we de papieren producten verdwijnen.

Link:
– www.ais-netherlands.nl
– www.ais-nl-webshop.nl