woensdag , 29 mei 2024
Vliegveld Twente

Twente Airport: aanloop naar maart 2017

Enschede, 25 januari 2015 – Vanaf 30 maart 2017 zal Twente Airport open zijn voor Business Aviation (BA) en General Aviation (GA). Ook kan vliegverkeer ten behoeve van onderhoud of End of Life gebruik kunnen maken van het vliegveld. Daarvoor moeten nog wel een aantal belangrijke stappen gezet worden. Graag brengen we u op de hoogte van dit proces en periode daarna.

Procedures en aanpassingen tot 30 maart
Op 1 maart 2017 is Provinciale Staten (PS) van Overijssel voornemens het besluit te nemen voor een nieuw Luchthavenbesluit dat op 30 maart 2017 in werking treedt. Tegelijkertijd wordt per 30 maart 2017 de aanwijzing van het Luchthavenbesluit voor het militaire luchtvaartterrein Twente door Defensie ingetrokken. Inmiddels heeft defensie hiertoe een aankondiging in de Staatscourant gepubliceerd. Er moet voor 30 maart een aantal aanpassingen worden gedaan aan het luchtvaartterrein. Zo wordt een aantal watergangen aangepast, de baanverlichting nagekeken en wordt een paar kleinere gebouwen gesloopt. De medewerkers van de havendienst worden ook in deze periode opgeleid. Dit is allemaal nodig om te zorgen dat de luchthaven gecertificeerd kan worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarna is het, vanaf 30 maart 2017, toegestaan voor GA (general aviation) en BA (business aviation), maar ook voor grotere vliegtuigen ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoud of vliegtuigontmanteling om gebruik te maken van Twente Airport.

AIP Publicatie
Per 30 maart wordt Twente Airport (afkorting EHTW) ook gepubliceerd in de Aeronautical Information Publication (AIP). Voor een veilige vlucht is het van belang om een goede vluchtvoorbereiding te doen. De Aeronautical Information Publication (AIP) bevat permanente informatie en langdurige wijzigingen ten aanzien van het luchtruim en luchthavens en het gebruik hiervan. Ieder land heeft een AIP. Het raadplegen van de AIP is een essentieel onderdeel in de vluchtvoorbereiding.

Na 30 maart
Op gepaste wijze zal Twente Airport officieel geopend worden. Hier volgt nadere informatie over. Vanaf 30 maart 2017 is Twente Airport de hele week geopend voor BA (zakelijk vliegverkeer). Op donderdag tot en met zondag is alle GA (recreatief vliegverkeer) welkom en op maandag tot en met woensdag kunnen gecertificeerde drones terecht op de testlocatie van Twente Airport. Daarnaast biedt Twente Airport plek voor onderhoud en zogenaamde EOL-vluchten: End-of-life, oftewel ontmanteling van vliegtuigen, via bijvoorbeeld AELS.