woensdag , 29 mei 2024
Natura 2000

Hoorzitting KNVvL bezwaar Natura 2000

Woerden, 3 maart 2017 – De KNVvL heeft einde december 2016 bezwaar ingediend tegen aanwijzingsbesluiten van het ministerie van Economische Zaken voor de Provincie Zeeland waarbij een hoogtebeperking boven Natura 2000 gebieden is opgelegd van minimaal 1000 voet. Deze beperking geldt niet voor militair vliegverkeer en noodzakelijk beroepsmatig verkeer.

Diverse argumenten zijn hier tegenin gebracht. Bestuurlijk aangaande zorgvuldigheid, consultering en strijdigheid met andere wetgeving, zoals de Wet Luchtvaart. Qua belangenafweging en inhoudelijk is ingegaan op het verschil in beperkingen tussen GA en militair luchtverkeer, het onderzoek van Bureau Waardenburg met betrekking tot verstoring van vogels, het verbod op drones, het recht op recreatieve luchtsportbeoefening en de gedragscode “Verantwoord Vliegen”.

Naar aanleiding van dit bezwaarschrift heeft de KNVvL op een hoorzitting van 22 februari jl. haar bezwaar nader kunnen toelichten, bij monde van voorzitter Ronald Schnitker en hoofd Operations Ronald Overdijk. Naast het extra verduidelijken van eerder genoemde bezwaren kon een belangrijk punt worden toegevoegd in de vorm van een brief van de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat van 2003 aan de Tweede Kamer.

In deze brief wordt gemeld dat afgezien wordt van hoogtebeperkingen boven stiltegebieden. Dit omdat: “het vanuit de lucht niet te controleren is of een gebied al dan niet een stiltegebied is. Vanaf de grond valt moeilijk te controleren of een klein vliegtuig boven of langs een dergelijk gebied vliegt en/of een eventuele overtreding de vlieger is aan te rekenen”. Met andere woorden, een dergelijke beperking is niet handhaafbaar, zeker niet met een onderscheid tussen GA en militair/beroepsmatig luchtverkeer. Indertijd schreef de staatssecretaris dat zij voornemens was met de sector tot een vorm van zelfregulering te komen. Deze is intussen gekomen, in de vorm van de gedragscode.

De uitspraak kan nog op zich laten wachten, het ministerie van Economische Zaken gaf aan dat er onverwacht veel bezwaren waren verzonden.