dinsdag , 16 april 2024
Vliegveld Teuge

Plannen vliegveld Teuge onaanvaardbaar

Lelystad, 26 juni 2017 – AOPA Netherlands heeft kennis genomen van het voornemen van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu om een vertrekroute vanaf Lelystad Airport (een zogenoemde SID = Standard Instrument Departure) op een hoogte van 6000 voet (circa 1800 meter) over de luchthaven Teuge te laten lopen. Hetzelfde ministerie had juist de luchthaven Teuge op het oog als luchthaven die in de toekomst een deel van het recreatief vliegverkeer van Lelystad Airport zou kunnen opvangen. 

De ontwikkeling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven zal ertoe leiden dat het aantal vliegtuigbewegingen van de General Aviation (ook wel ‘kleine luchtvaart’ genoemd) de komende jaren aldaar zal moeten krimpen van circa 100.000 tot circa 50.000 per jaar. Dat betekent dat 50.000 vliegtuigbewegingen op andere luchthavens in Nederland moeten worden ondergebracht. De luchthaven Teuge is in dat verband de meest voor de hand liggende luchthaven vanwege de ligging ten opzichte van Lelystad en de reeds bestaande faciliteiten.

Het voornemen om een vertrekroute van Lelystad precies over Teuge te laten lopen heeft verregaande consequenties voor die luchthaven en daarmee voor de hele General Aviation in Nederland. In korte tijd ziet de General Aviation in Nederland zich geconfronteerd met diverse maatregelen en plannen die zeer nadelig en schadelijk zijn voor de General Aviation. Het plannen van een vertrekroute over de luchthaven Teuge is met name desastreus voor het op de luchthaven gevestigde Nationaal Paracentrum. Het paracentrum is één van de grootste paracentra ter wereld en met haar activiteiten van groot bedrijfseconomisch belang voor de luchthaven.

AOPA Netherlands is bijzonder teleurgesteld in het beleid van de overheid ten aanzien van de General Aviation. De ontwikkeling van de Lelystad Airport heeft niet alleen verregaande consequenties voor het recreatieve vliegverkeer op de luchthaven zelf. Ook andere luchthavens en kleinere zweefvliegvelden worden geconfronteerd met beperkingen als gevolg van naderings- en vertrekroutes naar en van Lelystad Airport. Deze routes liggen vanwege het vliegverkeer van en naar Schiphol op een betrekkelijk lage hoogte boven oostelijk Nederland. Vooralsnog heeft de overheid geen compenserende maatregelen ten gunste van de General Aviation getroffen.

Het plannen van een route precies over de luchthaven Teuge is voor AOPA onaanvaardbaar.
AOPA zal zich samen met andere organisaties uit de General Aviation gaan beraden over het nemen van maatregelen om de verdere aftakeling door de overheid van de recreatieve luchtvaart in Nederland tegen te gaan. Het is ten opzichte van de General Aviation in Nederland schandalig en sinister dat de overheid eerst het centrum van de General Aviation in Nederland (Lelystad Airport) aantast om vervolgens de positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven Teuge te ondermijnen door precies over deze luchthaven een vertrekroute van Lelystad Airport te plannen.

Link:
www.aopa.nl

Lelystad Airport