vrijdag , 17 mei 2024
Lelystad Airport

Uitbreiding vliegveld Lelystad desastreus voor luchtvaartbedrijven

Oostwold, 14 september 2017 – Uitbreiding luchthaven Lelystad en vliegroutes boven Teuge desastreus voor luchtvaartbedrijven. De NACA (Netherlands Association of Commercial Aviation) is verbijsterd hoe de staatssecretaris tot haar conclusies is gekomen die getrokken worden in de brief van 12 september 2017 vanuit staatssecretaris Dijksma (Ministerie Infrastructuur & Milieu) aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek door Helios, in relatie tot de nieuwe in- en uitvliegroutes van vliegveld Lelystad. 

Deze conclusies hebben grote gevolgen voor de General Aviation (GA) in Nederland, en in het bijzonder de NACA leden die gevestigd zijn op vliegveld Lelystad en vliegveld Teuge. De NACA hecht grote waarde aan het voortbestaan van vliegveld Teuge, gezien het economisch belang voor onze leden en de GA in het algemeen. De toekomst van vliegveld Teuge is echter in het geding als het paracentrum daar moet vertrekken.

B++ route
De second opinion, uitgevoerd door Helios, bevat geen analyse van de aangeboden B++ route ondanks een schriftelijk verzoek (per brief op 29 augustus 2017) deze wel mee te nemen in de second opinion. Het niet meenemen van deze alternatieve route geeft duidelijk aan dat er politieke krachten aan de gekozen koers ten grondslag liggen.

Gevolgen bedrijven op Lelystad en Teuge
Wij hebben staatssecretaris Sharon Dijksma daarom ook gevraagd om hierover op zeer korte termijn aan tafel te gaan zitten. Een belangrijk punt hierbij is hoe zij denkt de verplaatsing van bedrijven van vliegveld Lelystad naar vliegveld Teuge te kunnen accommoderen. Een groot probleem voor bedrijven op vliegveld Lelystad is de kapitaalvernietiging (hangaars, werkgelegenheid en vliegtuigen). Deze investeringen worden straks in een klap vrijwel waardeloos en verplaatsing naar vliegveld Teuge is voor de meeste bedrijven geen structurele oplossing. Als NACA verwachten we tevens dat meer dan 80% van de GA bewegingen op vliegveld Lelystad komen te verdwijnen en dat een groot deel van die bewegingen niet verplaatst zullen worden omdat een aantal bedrijven een verplaatsing financieel niet kunnen dragen. De directe schade voor de bedrijven op vliegveld Lelystad is hiermee enorm en totaal onacceptabel.
Het heeft geen zin om in een winkelstraat waar nu twee bakkers zitten er nog een aantal bij te plaatsen. Het heeft dus ook geen zin om naast de drie onderhoudsbedrijven op Teuge er nog een aantal te laten vestigen of het aantal AOC en ATO bedrijven te verdubbelen. Ook deze ontwikkeling zal een enorme schade opleveren voor de bedrijven die moeten verplaatsen vanaf vliegveld Lelystad en de reeds gevestigde bedrijven op vliegveld Teuge.

Verkeerd informeren Tweede Kamer
Als NACA constateren wij dat de gekozen richting uitsluitend politieke redenen heeft en dat de Tweede Kamer is misleid. Wij verzoeken de Tweede Kamer met klem om de staatsecretaris te vragen om een beter en vollediger onderzoek te doen naar de alternatieve vliegroute en naar de directie financiële gevolgen voor de bedrijven op vliegveld Lelystad en dit op fatsoenlijke wijze te compenseren

Wij willen daarom op zeer korte termijn van staatssecretaris Sharon Dijksma horen hoe zij de mogelijk versnelde verplaatsing van recreatief verkeer van vliegveld Lelystad naar vliegveld Teuge wil gaan oplossen in operationele en financiële zin.

Link:
– www.naca.nl