zondag , 14 juli 2024
Jos Nijhuis

Nijhuis kondigt vertrek aan als topman Schiphol

Schiphol, 20 oktober 2017 – Jos Nijhuis, CEO en President- directeur van Royal Schiphol Group, treedt in de loop van het eerste kwartaal van 2018 terug als eindverantwoordelijke van de luchthavenonderneming. Hij heeft dit besluit vandaag bekendgemaakt aan de Raad van Commissarissen, directieleden en medewerkers van Schiphol, de minister van Financiën en de staatssecretaris van I&M.

Nu in het nieuwe regeerakkoord ruimte is gecreëerd voor verdere ontwikkeling van de luchthaven, wil Nijhuis het stokje overdragen zodat de nieuwe CEO vanaf het begin invulling kan geven aan de kabinetsplannen. Nijhuis zal zijn exacte vertrekdatum laten afhangen van de datum van indiensttreding van zijn opvolger, die hij graag wil inwerken. Nijhuis blijft gedurende de rest van het jaar nog voor de Schiphol Group beschikbaar. Inmiddels is door de Raad van Commissarissen een searchbureau ingeschakeld om een nieuwe president-directeur te rekruteren.

Jos Nijhuis over zijn besluit om terug te treden:
“Met veel dankbaarheid voor de kans die me is gegund om 9 jaar leiding te mogen geven aan het mooiste bedrijf van Nederland, heb ik besloten om in de loop van het eerste kwartaal van 2018 terug te treden als CEO van Royal Schiphol Group. Hoewel het mijn intentie was om de volle twee jaar van mijn laatste contractverlenging, op verzoek van de RvC, volledig uit te dienen, vind ik dat het om meerdere redenen goed is om juist begin volgend jaar het stokje over te dragen.

Er ligt nu een regeerakkoord van het nieuwe kabinet, dat duidelijk richting geeft aan de verdere toekomst van Schiphol. Er komt ruimte voor groei, in balans met de omgeving. Het is goed als de invulling hiervan vanaf het begin wordt opgepakt door een nieuwe CEO. Toen ik vorig jaar akkoord ging met een verlenging had Schiphol een nieuw directieteam. Dat is nu goed ingewerkt en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst”.

Nieuwe wet Luchtvaart
De CEO van Schiphol verwijst bij zijn aankondiging naar een aantal dossiers die beter onder een nieuwe leiding kunnen worden opgepakt en voortgezet. Nijhuis: “Zo moeten in 2018 onderhandelingen over de toekomstige meerjarige tarieven gaan plaatsvinden in het kader van de nieuwe wet Luchtvaart. Het is beter dat mijn opvolger deze onderhandelingen gaat leiden.

Daarnaast is er een goede start gemaakt van het Capital Programme. De bouw van de A-Pier is gestart en het ontwerp van de nieuwe terminal is ook rond. Onder nieuw leiderschap kan dit investeringsprogramma volledig tot wasdom komen.

Verder is het zo dat de Omgevingsraad Schiphol, in tegenstelling tot wat we in 2016 dachten, nog veel stappen moet zetten om tot afspraken te komen voor de verdere ontwikkeling van de mainport na 2020. In feite staan we nog aan het begin van dat proces. Last but not least ligt de bouw van Lelystad Airport op schema. Dit is een belangrijke mijlpaal die Schiphol meer ruimte gaat bieden”.

Kracht als team
In zijn verklaring aan zijn medewerkers schrijft Nijhuis: “Met veel voldoening, trots en dankbaarheid kijk ik terug op wat we met z’n allen in de afgelopen jaren hebben bereikt. De luchthaven is goed door de crisis heen gekomen en financieel gezond. Wij zijn nu de derde luchthaven van Europa, na Londen en Parijs. We groeiden van 43 miljoen naar bijna 70 miljoen passagiers. Dat is een groei van 60%. Wat betreft directe verbindingen naar bestemmingen wereldwijd, zijn we nu de nummer 1 van Europa. Op het gebied van hubconnectiviteit zijn we zelfs de nummer 2 in de wereld. Hiermee leveren we samen met de luchtvaartmaatschappijen en KLM in het bijzonder, een wezenlijke bijdrage aan de economie van ons land.

We hebben in de afgelopen jaren, en ook heel recent nog, diverse prijzen gewonnen die door reizigers en de luchtvaartwereld zijn toegekend. We hebben verschillende grote verbouwings- en vernieuwingsprojecten uitgevoerd, zoals de invoering van centrale security. Last but not least hebben we op het vlak van duurzaamheid grote stappen kunnen zetten, onder andere met vermindering van het energieverbruik, elektrificering van het vervoer op airside én landside en de inzet van op Nederlandse bodem opgewekte duurzame energie.Het is dus een goed moment om het roer over te dragen.

Het was geweldig om in de afgelopen 9 jaar met zoveel professionals in en rond de luchtvaartwereld te mogen werken. Vooral met jullie, de meer dan tweeduizend medewerkers van Royal Schiphol Group. We hebben samen veel meegemaakt en veel tot stand gebracht. We hebben hoogte- en dieptepunten gekend. Ik denk aan de tragische gebeurtenissen rond de ramp met de MH17 aan de ene kant en aan de andere kant de viering van ons 100-jarig bestaan.

Deze en ook andere gebeurtenissen tonen onze kracht als team. Jullie doorzettingsvermogen, professionaliteit, werklust en liefde voor Schiphol hebben me altijd geroerd en zijn onvergetelijk. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie geweldige inzet gedurende de afgelopen jaren. Mijn opvolger kan zich gelukkig prijzen met dit team aan de slag te mogen gaan”.