donderdag , 25 juli 2024

Ministerie kampt met een tekort aan kundige mensen

Woerden, 13 november 2017 – Dagblad De Stentor openbaarde dat voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma, tijdens een politiek café in Diepenheim, uit de school is geklapt. Zij stelde dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu* kampt met een tekort aan kundige mensen. Daardoor wordt het doorgronden van ingewikkelde dossiers voor het ministerie een lastige klus.

De fouten die in de plannen voor Lelystad Airport zijn gemaakt, zijn ook het gevolg van dat gebrek aan expertise, zei Dijksma. Dagblad De Stentor wist de hand te leggen op audio-opnames, waarin Dijksma haar uitspraken doet. Nog voor haar vertrek moest zij erkennen dat de door de overheid gehanteerde berekeningen van geluidsoverlast onder de vliegroutes fout zijn, maar dat dit “op basis van de nu voorziene beperkte effecten geen consequenties heeft voor de opening van Lelystad Airport op 1 april 2019”.

Ronald Schnitker, voorzitter KNVvL:
Verbazingwekkend. In de Tweede Kamer bagatelliseerde de staatssecretaris de rekenfouten in het rapport en doet ze voorkomen dat alles onder controle is. Nu is ze nog niet weg of geeft aan dat kennis en kunde ontbreekt. Het doel, de openstelling van Lelystad Airport op 1 april 2019, heiligt kennelijk alle middelen. De werkelijke feiten doen er niet meer toe. Het gebrek aan kennis en kunde binnen het ministerie Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van het beheer van het luchtruim maakt dat minister Cora van Nieuwenhuizen, net als haar voorgangster Dijksma wel heel afhankelijk is van wat de Alderstafel en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het ministerie voorhoudt. Van de Alderstafel weten we inmiddels dat daar, buiten de openbaarheid en zonder enige betrokkenheid van anderen dan de direct belanghebbenden, beslissingen worden genomen die verstrekkende gevolgen hebben voor degenen die niet mochten aanzitten of hun mening mochten inbrengen.

Ook LVNL neemt in het hele proces een dominante positie in. LVNL voert op haar internetsite de slogan ‘Samen luchtvaart mogelijk maken’, maar met de belangen van de General Aviation en luchtsporters wordt nauwelijks rekening gehouden. Helaas wordt voorbijgegaan aan deskundige inbreng van andere partijen, zoals de KNVvL.

Zou in een vroegtijdig stadium zijn geluisterd naar wat andere deskundige meningen, dan zou de hele discussie die nu gevoerd wordt niet nodig zijn geweest. Althans niet in deze omvang en met deze felheid.

Fouten MER-berekening
Fouten in de berekening van de MER is nog maar de eerste indicatie dat van alles mis is met het ontwerp van de luchtverkeersroutes voor Lelystad Airport. Uitgangspunt van de MER-Lelystad is dat opstijgende vliegtuigen direct kunnen doorklimmen. Dat uitgangspunt is verlaten en nu worden vliegtuigen over grote delen van het land bewust laag gehouden. Uit een door de KNVvL uitgevoerde flightsimulatorsessie komt naar voren dat wanneer gevlogen wordt via de route over Teuge, de vereiste hoogte bij de oostgrens voor de aansluiting op de routes in Duitsland niet wordt gehaald. Ook is bewust laag vliegen risicovoller dan direct doorklimmen, nog los van de hogere geluidsbelasting op de grond. Niet bekend is hoe LVNL dat gaat oplossen.

Omringende landen
Nu is Nederland niet het enige land waar luchtruim een schaars goed is geworden. Ook in de omringende landen neemt de intensiteit van het gebruik van het luchtruim toe vanwege de groei van de commerciële luchtvaart. Maar daar is nog altijd sprake van een goed overleg tussen de overheid en vertegenwoordigers van luchtsporten en wordt met de belangen van luchtsporters terdege rekening gehouden. Was dat ook maar in Nederland mogelijk.

Bron: KNVvL
* tegenwoordig ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)