zaterdag , 13 juli 2024

Verkeersleiders (militaire en civiele) onder een dak

Civiele en militaire luchtverkeersleiders werken vanaf nu schouder aan schouder vanaf Schiphol-Oost. Daarmee is de basis gelegd voor een efficiëntere benutting van het Nederlandse luchtruim. De samenwerking vanuit één operations room is tevens nodig voor de noodzakelijke nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim.

Na jarenlange voorbereiding zijn de luchtverkeersleiders van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van Defensie verhuisd naar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol-Oost. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) brachten vandaag een werkbezoek aan de vernieuwde ‘operations room’. Deze civiel-militaire co-locatie is een van de grootste veranderingen in luchtverkeersleiding in Nederland. Deze werd mede gefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.

De co-locatie van beide verkeersleidingen levert een belangrijke bijdrage aan efficiënter gebruik van het luchtruim en legt daarmee een stevig fundament voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Vanuit Schiphol-Oost wordt nu zowel het civiele als het militaire luchtverkeer tot ongeveer 7,5 km hoogte via één luchtverkeersleidingssysteem afgehandeld. Voor het hogere luchtruim is sinds april 2017 de militaire luchtverkeersleiding al geïntegreerd met Eurocontrol’s Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC). Nederland kent daarmee nog twee in plaats van drie luchtverkeersleidingcentra.

Minister Van Nieuwenhuizen onderstreepte tijdens haar bezoek het grote belang van een goede samenwerking tussen de civiele en militaire luchtverkeersleiders: “Dat de civiele en militaire luchtverkeersleiders nu in een ruimte werken levert grote winst op. Iedere dag moeten de verkeersleiders in Nederland een topprestatie leveren, en vanaf nu doen ze dat ook naast elkaar en met elkaar. De ruimte in de lucht is schaars en die moeten we samen zo goed mogelijk benutten. Dit is ook een grote stap voorwaarts voor de herindeling van het luchtruim, waar we samen hard aan werken.”

Staatssecretaris Visser vindt de co-locatie een mooi voorbeeld van een krijgsmacht die actief samenwerkt met anderen. “Deze co-locatie vormt de start van een intensieve samenwerking tussen Defensie en de burgerluchtvaart. Het is een samenwerking die Defensie moet garanderen dat ons oefengebied in het luchtruim voldoende groot blijft. Maar er ook voor zorgt dat de burgerluchtvaart dat luchtruim kan gebruiken als er door Defensie niet wordt gevlogen. Een win-win situatie dus. Om de militaire organisatie formeel op Schiphol-Oost te laten werken moet de reorganisatie nog worden afgerond en daar zijn we nu mee bezig.”

Michiel van Dorst (CEO LVNL) en luitenant-generaal Dennis Luyt (Commandant Luchtstrijdkrachten) zijn trots op deze nauwe samenwerking. Van Dorst: “De co-locatie is een belangrijke stap voorwaarts. In de dagelijkse operatie om beter samen te kunnen werken en in de toekomst om ontwikkelingen mogelijk te maken, waaronder de herindeling van het luchtruim.”

Luyt: “De co-locatie zorgt dat we vanuit sterk samenspel komen tot veilig, efficiënt en kosteneffectief luchtruimgebruik boven Nederland. Ik ben trots op ons gezamenlijke transitievermogen en onze professionaliteit.”

De militaire verkeersleiders blijven onderdeel van het Air Operations Control Station van het Commando Luchtstrijdkrachten. Met inmiddels 70 jaar op de teller zijn de militaire verkeersleiders weer terug bij waar het ooit qua militaire verkeersleiding in Nederland begon, op Schiphol. De nauwe samenwerking met de militaire gevechtsleiding, die haar thuisbasis voorlopig op de huidige locatie van het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn houdt, blijft ook intact.