vrijdag , 12 april 2024

Sloop van ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport begonnen

Bouwonderneming BAM is begonnen met de sloop van de parkeergarage op Eindhoven Airport.

Dit gebeurt in nauw overleg met de Onderzoeksraad voor Veiligheid vanwege het lopende onderzoek naar de oorzaak van de instorting van de garage op 27 mei 2017. Op verzoek van de Onderzoeksraad zal een aantal delen uit de constructie tijdens de sloop worden veiliggesteld, zodat deze beschikbaar blijven voor nader onderzoek. De sloopwerkzaamheden duren twee tot drie maanden. De planning is om begin april te starten met de nieuw te bouwen parkeergarage, die moet half 2019 klaar zijn. Wie opdraait voor de kosten is nog niet duidelijk.

De oorzaak bleek een constructiefout in de vloeren. Na het instorten van de garage zijn in het hele land gebouwen met zo’n vloerconstructie geinspecteerd. Hoeveel van zulke gebouwen in Eindhoven staan is nog niet duidelijk.