zaterdag , 18 mei 2024

Gematigde ontwikkeling in passagiers, nauwelijks groei in vliegbewegingen in eerste kwartaal 2019

Het aantal passagiers op Eindhoven Airport kende in de eerste drie maanden van 2019 een gematigde groei in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Met 1,28 miljoen passagiers steeg dit aantal met 3% in vergelijking met het eerste kwartaal in 2018 (1,24 miljoen). In het eerste kwartaal van 2018, ten opzichte van diezelfde periode in 2017, lag de passagiersgroei op 12%. Het aantal vliegbewegingen kende in het eerste kwartaal van dit jaar nauwelijks groei. Met 8.211 vliegbewegingen steeg dit aantal met 0,1% (eerste kwartaal 2018: 8.204 vliegbewegingen). Een jaar eerder groeide het aantal vliegbewegingen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017 met 6%.

De passagiersgroei in de eerste drie maanden van 2019 is vooral het gevolg van een betere bezettingsgraad per vlucht. De bezettingsgraad komt in de eerste drie maanden van 2019 uit op gemiddeld 164 passagiers per vlucht (eerste kwartaal 2018: gemiddeld 159 passagiers). Het aantal vliegbewegingen in het eerste kwartaal is iets lager dan de verwachting vanwege het eerder genomen besluit van Ryanair hun thuisbasis op Eindhoven Airport te sluiten. De andere luchtvaartmaatschappijen zullen vanaf het zomerseizoen deze vrijgekomen ruimte volledig invullen.

Joost Meijs, algemeen directeur/CEO van Eindhoven Airport: “Uit de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar blijkt dat Eindhoven Airport invulling geeft aan de vorig jaar aangekondigde matiging van de groei in 2019 en 2020.”

Eindhoven Airport maakte in 2018 bekend de groei van het aantal vliegbewegingen te matigen in 2019 tot ruim 41 duizend in plaats van de toegestane 43 duizend. Dit is ook nog steeds de verwachting. Het totaal aantal passagiers zal voor het hele jaar 2019 naar verwachting uitkomen op ruim 6,5 miljoen.