vrijdag , 24 mei 2024

Principeakkoord voor nieuwe cao bij KLM: acties van de baan

Aan de vooravond van geplande acties bereikten de VNV en KLM zondagavond een akkoord op hoofdlijnen. Hierdoor zijn alle aangekondigde acties afgewend. Het akkoord zal ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Na maanden van overleg en dreigende acties kwam dit akkoord tot stand. De VNV prijst KLM voor het nemen van noodzakelijke stappen, waardoor nu een cao voorligt die aansluit bij hun redelijke wensen.

Loonafspraken
Het principeakkoord garandeert dat piloten verantwoord en veilig kunnen blijven werken. De arbeidsvoorwaarden worden gelijkgetrokken met die van collega-piloten. Overeengekomen is een loonstijging van gemiddeld 5,5% per jaar over een periode van twee jaar, ingaand per 1 september 2023. Bovendien is een eenmalige bonus van 2% afgesproken vanwege de vertraagde ingangsdatum van de nieuwe cao.

Werkdruk en vrije tijd
De afspraken over vrijetijdsplanning komen grotendeels overeen met de wensen van de VNV. Hierdoor wordt het eenvoudiger om vrij te nemen tijdens belangrijke levensgebeurtenissen. Verder zal deze cao leiden tot een verhoogde productiviteit van piloten, wat KLM honderden miljoenen extra oplevert.

Vliegveiligheid
Een cruciaal punt was inspraak bij beslissingen over mogelijk vliegen met minder piloten in de cockpit in de toekomst. De VNV is blij dat dit is opgenomen in de afspraken. Hiermee benadrukken KLM en de VNV dat de veiligheid altijd vooropstaat.