vrijdag , 24 mei 2024

NL Space Campus: We need more space!

De eerste stap richting de ontwikkeling van de NL Space Campus in Noordwijk is gezet, met de opening van het Activation Open Veld op 28 september. Dit centrale ontmoetingsplein, voorzien van wandelpaden en parkeergelegenheid, vormt het kloppende hart van de toekomstige dynamische hub voor de ruimtevaartsector in de regio.

Het Activation Open Veld zal dienen als het centrale punt waar in 2024 naar verwachting het Cometlab zal worden gevestigd, een faciliteit gewijd aan productontwikkeling en onderzoek. Daarna volgt het Basecamp, dat ruimte zal bieden voor ontmoetingen, huisvesting, werkruimtes en horecavoorzieningen voor studenten, start-ups, scale-ups, kennisinstellingen en ruimtevaartbedrijven. Tijdens een feestelijke ceremonie onthulden wethouder Roberto ter Hark en luchtvaartpionier Martin Schröder de naam van dit centrale plein: Het Martin Schröderplein.

Gedeputeerde Meindert Stolk van de provincie Zuid-Holland benadrukte het belang van deze eerste fysieke stap in de ontwikkeling van de NL Space Campus. Hij erkende echter dat er nog veel werk aan de winkel is om de campus verder te ontwikkelen en benadrukte het engagement van de provincie en haar partners om dit te realiseren.

De feestelijke opening van het plein werd bijgewoond door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk. Verschillende sprekers, waaronder de directeur van ESTEC, Dietmar Pilz, Jeroen Rotteveel van brancheorganisatie SpaceNed en Tweede Kamerlid Pim van Strien, deelden hun visie op de toekomst van de ruimtevaartsector. Met meer dan 150 aanwezigen werd een toost uitgebracht op een veelbelovende toekomst.

Zowel ESA ESTEC als NL Space Campus dragen aanzienlijk bij aan de welvaart van de gemeente Noordwijk en de bredere regio. De ruimtevaartsector heeft aanzienlijke potentie in Zuid-Holland, niet alleen in termen van innovatie maar ook wat betreft werkgelegenheid en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zowel nu als in de toekomst. Het Activation Open Veld markeert het begin van een spannend hoofdstuk voor de ruimtevaart in Nederland.

Foto:  Richard van Egmond