vrijdag , 24 mei 2024
ATC Tower Schiphol centre

Schiphol kondigt hogere havengelden aan voor 2024

Schiphol heeft een stijging van de havengelden voor 2024 aangekondigd, waarbij een toename van 14,8% wordt verwacht, wat hoger is dan de eerdere prognose van 12%. Deze aanpassing is het directe gevolg van de financiële impact die de luchthaven ondervond tijdens de coronacrisis.

Financiële gezondheid luchthaven prioriteit

De hogere tarieven zijn volgens CFO Robert Carsouw onontkoombaar om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en de financiële gezondheid van Schiphol te herstellen. Carsouw erkent dat deze mededeling met gemengde gevoelens zal worden ontvangen door de luchtvaartmaatschappijen, maar benadrukt dat deze maatregel in lijn is met de bestaande wet- en regelgeving.

Minder vluchten door beveiligingstekorten

De vermindering van het vliegverkeer in 2022, deels veroorzaakt door personeelstekorten bij de beveiliging, heeft bijgedragen aan de gederfde inkomsten. Schiphol heeft besloten het aandeel van de luchthaven in deze mindere periode gedeeltelijk te compenseren, wat resulteert in een minder sterke verhoging van de havengelden dan oorspronkelijk het geval had kunnen zijn.

Inflatie niet meegerekend in tariefaanpassing

Opvallend is dat de huidige inflatiecijfers, die significant hoger liggen dan in voorgaande jaren, buiten beschouwing zijn gelaten bij het vaststellen van de nieuwe tarieven. Schiphol benadrukt dat, ondanks de voorgestelde verhoging, de tarieven, aangepast voor inflatie, een dalende trend laten zien over de afgelopen jaren.

Schiphol blijft competitief

De luchthaven verzekert dat de verhoogde tarieven de concurrentiepositie van Schiphol op de internationale markt niet zullen schaden. Schiphol blijft een aantrekkelijke hub voor luchtvaartmaatschappijen, mede door de investeringen die worden gedaan met de opbrengsten uit havengelden.

Investeren in de toekomst

De aangekondigde tariefstijgingen weerspiegelen Schiphols streven naar het handhaven van zijn status als een vooraanstaande luchthaven door voortdurend te investeren in faciliteiten en diensten, voor de consument als zakelijke gerbuiker. Carsouw geeft aan dat deze stappen essentieel zijn voor een duurzaam herstel na de onvoorziene uitdagingen die de pandemie met zich meebracht.