zaterdag , 25 mei 2024

Luchtverkeersleiding zet meetvliegtuig in voor ILS-controles

In het kader van het reguliere onderhoud van Schiphol, zal Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de komende weken speciale meetvluchten uitvoeren om de vernieuwde computerapparatuur van het Instrument Landing System (ILS) op de Polderbaan te testen. Deze vluchten zijn gepland op 17 en 25 november, en op 2 december.

Verwachte impact op het vliegverkeer

Het ILS is cruciaal voor de veilige landing van vliegtuigen, vooral onder slechte weersomstandigheden. Het onderhoud en de daaropvolgende metingen zijn nodig om de werking van het systeem te waarborgen. Gedurende de meetvluchten zal de Polderbaan gesloten zijn voor regulier vliegverkeer, wat kan leiden tot aangepaste vliegpatronen voor andere banen van Schiphol.

Hoe vinden de metingen plaats?

De luchtmetingen worden verricht met een Cessna-Citation-II van het NLR. Dit meetvliegtuig, gekenmerkt met registratienummer PH-LAB, zal meerdere naderingen uitvoeren op verschillende hoogten en afstanden tot de start van de landingsbaan. Deze vluchten kunnen afwijkende patronen vertonen in vergelijking met het reguliere vliegverkeer. Ook zullen op 20 november grondmetingen op de baan plaatsvinden.

Alternatieve data bij uitstel

Als de weersomstandigheden of andere factoren de geplande vluchten verhinderen, zijn er reservedata vastgesteld. De gemeenschap rondom Schiphol kan afwijkende vliegactiviteiten verwachten in de late namiddag en avonduren op de geplande dagen.

Toekomstige inzet van de Polderbaan

Na succesvolle tests en metingen zal de Polderbaan weer volledig operationeel zijn als landingsbaan, aanvankelijk bij goede zichtomstandigheden, en na een betrouwbaarheidsperiode van dertig dagen, ook bij slechter zicht.

Essentiële informatie over het ILS

Het ILS-systeem begeleidt vliegtuigen tijdens de laatste fase van de vlucht voor een veilige landing. De technologie is een ruggengraat voor de luchtvaartnavigatie, vooral bij het benaderen van de landingsbaan.

Inzicht voor de omwonenden

Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het streven naar een veilige en efficiënte luchthaven, met minimale hinder voor omwonenden en gebruikers van de luchthaven. Schiphol en LVNL informeren betrokkenen actief over de voortgang en mogelijke impact van de werkzaamheden.