vrijdag , 24 mei 2024

Luchtvaartexpert Eikelenboom leidt KNVvL

Op 6 november 2023 heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) een nieuw hoofdstuk ingeluid met de benoeming van Denise Eikelenboom als voorzitter van het Hoofdbestuur. Denise volgt Maarten Haverkamp op, die sinds 2020 deze rol vervulde.

Professionele expertise voorop

Denise’s benoeming is een significante stap voor de KNVvL, die dit jaar 116 jaar bestaat. De focus ligt op haar uitgebreide expertise in de luchtvaartsector. Het Hoofdbestuur van de KNVvL toont al een evenwichtige man-vrouwverdeling, wat Denise’s rol des te meer accentueert op professionele merites.

Ruime ervaring in de luchtvaart

Haar achtergrond is indrukwekkend: Denise was de eerste vrouwelijke helikopterpiloot bij de Koninklijke Marine, heeft leidinggevende functies bekleed bij Helicopter Services Europe en ANWB Medical Air Assistance, en is momenteel afdelingsmanager Flight Operations bij het NLR. Als bestuurslid van de KNVvL sinds maart 2021, brengt ze waardevolle ervaring en inzicht mee in haar nieuwe rol als voorzitter.

Focus op verenigingsdoelen

Denise benadrukt het belang van het voortzetten van de groei en ontwikkeling van de KNVvL, zoals ingezet door haar voorganger. Een belangrijk dossier is de herindeling van het luchtruim, een kwestie van groot belang voor de vereniging met meer dan 14.000 leden. Denise heeft zich ook voorgenomen om zich in te zetten voor de diversiteit en inclusiviteit binnen de luchtvaartsport, met een speciale focus op het aantrekken van jeugd.

Samenwerking en toekomstvisie

Met het Hoofdbestuur, de medewerkers van het bureau, en de vele vrijwilligers, streeft Denise naar een vereniging die een sterke en invloedrijke stem heeft in het luchtvaartdomein. Zij ziet een toekomst voor de KNVvL waarin groei, innovatie, en een inclusieve gemeenschap centraal staan. Haar leiderschap is gericht op het behartigen van de belangen van de leden en het waarborgen van de luchtvaartsport voor de toekomst.